Cetățenia moldovenească prin investiții

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md oferă un ajutor competent, juridic, în obținerea cetățeniei Republicii Moldova prin investiții.

Programul de stat “Cetățenia Moldovei prin investiții” a fost lansat în anul 2018. Pentru obținerea cetățeniei moldovenești, solicitanții trebuie să aducă investiții în țară, iar pentru asta nu e obligatoriu să trăiți în RM și să vorbiți limba de stat.

Avantajele obținerii cetățeniei Moldovei prin investiții

Cetățenia moldovenească prin investiții

 • Solicitantul nu este obligat să locuiască pe teritoriul țării sau să vorbească limba de stat.
 • Posibilitatea de a călători fără viză în peste 120 de țări din lume, inclusiv țările UE și statele din spațiul Schengen.
 • Obținerea rapidă – până la 4 luni, inclusiv pentru membrii familiei.
 • Solicitantul nu este obligat să se dezică de cetățenia actuală.
 • Posibilitatea de a obține viza de tip E-2 în SUA, cu care puteți locui și gestiona o afacere în SUA.

Detalii importante din legea cu privire la obținerea cetățeniei moldovenești pe cale de investiție

1. Regulamentul privind obținerea cetățeniei prin investiții (în continuare – Regulament) stabilește:

 • valoarea minimă și modalitatea contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul dintre domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova;
 • criteriile de calificare și eligibilitate, modul și condițiile de verificare a îndeplinirii acestora, inclusiv a bunei reputații economice și financiare a solicitanților;
 • modul și condițiile de acceptare a investiției eligibile, inclusiv de monitorizare a investiției în scopul dobândirii cetățeniei;
 • modul de organizare și funcționare a Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova (în continuare – Comisie);
 • obiectivele și condițiile de atribuire a contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova (în continuare – Program), precum și cerințele generale privind selectarea companiei prestatoare de servicii publice, conform anexei la prezentul Regulament.

2. Valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă pentru un solicitant principal care a împlinit vîrsta de 18 ani constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiției în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova constituie echivalentul a 250 mii de euro.

3. Contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA la contul bancar al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”.

4. În cazurile prevăzute de prezentul Regulament, investiția în domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova se efectuează în baza unui plan de investiții pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, aprobat de Comisie.

5. Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sânt următoarele:

 • dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unuia sau a mai multe bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro;
 • dezvoltarea sectorului financiar public și al investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro.

5.1. Verificarea bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice a solicitantului este efectuată de Comisie, precum și de una sau mai multe companii specializate în investigații de evaluare a bunei reputații economice și financiare și evaluare a riscului în privința ordinii și securității publice (în continuare – companie de due diligence) în modul stabilit de prezentul Regulament. Companiile de due diligence vor fi selectate de Comisie și contractate de secretariatul Comisiei în temeiul prezentei hotărîri și în condițiile stabilite de procedurile aprobate de Comisie.

În Republica Moldova, guvernul a stabilit următoarele sume de investiții în fondul de stat:

 • pentru o persoană – 100 000 euro;
 • pentru un cuplu de familie – 115 000 euro;
 • pentru o familie din 4 membri — 145 000 euro;
 • pentru o familie din 5 sau mai mulți membri — 155 000 euro.

Taxele guvernamentale sunt următoarele:

 • pentru o persoană — 5 000 euro;
 • pentru un cuplu de familie — 2 500 euro;
 • pentru copil — 1 000 euro.
 • *Pentru fiecare solicitat în vârstă de 55 ani și mai mult, se colectează suma de 5000 euro .

Taxele pentru efectuarea verificărilor se achită obligatoriu în valoare de:

 • pentru solicitantul principal — 6 000 euro;
 • pentru fiecare membru al familiei sale — 5 000 euro.

Dacă dumneavoastră sunteți gată să deveniți rezident al Republicii Moldova prin investiții, noi vă vom ajuta cu drag! 11 ani de experiență în sfera consultanței migraționale, juriști calificați, reputație bună și mai multe posibilități pentru grăbirea procesului de obținere a cetățeniei moldovenești – iată de ce merită să vă adresați anume la Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup