Cetăţenie Rusă

Cetăţenie Rusă

Cea mai scurtă cale legală de dobândire a cetăţeniei ruse este prin intermediul Programului de stat privind asistenţa la reîntoarcerea voluntară în Federaţia Rusă a compatrioţilor, care locuiesc în afara Rusiei. Programul a fost aprobat prin Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse nr. 637 din 22 iunie 2006.
Prin intermediul programului dat şi cu o organizare corectă a procesului, Dvs. veţi putea dobândi cetăţenia Federaţiei Ruse în aproximativ 6-12 luni.
Echipa noastră de profesionali este la dispoziția dumneavoastră pentru pregătirea întregului pachet de documente necesar pentru obținerea cetățeniei ruse legal.

Etapele şi termenii:

- Perfectarea pachetului de documente pentru persoana care doreşte participe în cadrul acestui program.
- Depunerea documentelor în ţara de origine la Ambasada Federaţiei Ruse. Termenii de examinare a documentelor în cadrul Ambasadei, de obicei, nu depăşesc 60-90 de zile. Ca rezultat, veţi obţine Carnetul de Imigrant.
- După obţinerea Carnetului este necesară deplasarea în Federaţia Rusă.
- Depunerea cererii si actelor pentru permisul de şedere temporară (РВП). Cererea pentru permisul de şedere temporară se examinează în cadrul Serviciului Federal de Migraţie timp de aproximativ 50 de zile. Ca urmare, în paşaport se aplică ştampila РВП.
- Imediat după obţinerea permisului de şedere temporară şi a vizei de reşedinţă, se perfectează pachetul de documente pentru obţinerea cetăţeniei ruse şi se prezintă în cadrul Serviciului Federal de Migraţie. Perioada de examinare a documentelor este de 2-4 luni.
- Obţinerea paşaportului cetăţeanului Federaţiei Ruse în baza deciziei privind acordarea cetăţeniei Federaţiei Ruse. Aproximativ 1-10 zile.
- Pot să participe în cadrul programului dat persoanele care s-au născută pe teritoriul fostei URSS, descendenţii acestora sau fostii cetăţeni al Federaţiei Ruse, rezidenti permanenti în străinătate. (în ultimul caz, persoana trebuie să deţină viză de reşedinţă permanentă în ţara în care locuieşte).

Programul include anumite regiuni ale Rusiei. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să vă aflaţi acolo pe întreaga perioadă de perfectare a documentelor. Prezenţa Dvs. este necesară doar în momentele cheie, la depunerea şi ridicarea documentelor în cadrul organelor Ministerului de Externe şi Serviciului Federal de Migraţie.
Cei care au permis de şedere nu este nevoie să depuna actele pentru dobândirea cetăţeniei (adică, Dvs. nu aţi dori să aşteptaţi 5 ani pentru a primi aprobarea pentru dobândirea cetăţeniei şi apoi să mai aşteptaţi un an pentru ca dosarul Dvs. să fie examinat) şi sunteţi compatriot (v-aţi născut în URSS sau sunteţi descendent al unei astfel de persoane), Dvs. puteţi apela la programul de reîntoarcere pentru a obţine cetăţenia Federaţiei Ruse, prin procedura simplificată.

Pentru aceasta este necesar:

- Să vă înregistraţi cu permisul de şedere în regiunea în care se aplică programul.
- Să vă angajaţi.
- Să colectaţi şi să depuneţi documentele în cadrul Serviciului Federal local de Migraţie cu cererea de includere în program.
- Să depuneti actele pentru cetăţenie.
Dacă acest proces este bine organizat, Dvs. puteţi obţine cetăţenia în termen de 6-7 luni.

Temeiuri, condiţiile, ordinea de acordare a cetăţeniei

Temeiuri, condiţiile, ordinea de acordare şi renunţare la cetăţenia Federaţiei Ruse sînt stipulate în Legea Federală nr. 62-ФЗ ”Despre Cetăţenia Federaţiei Ruse” din 31 mai 2002 şi în Regulamentul privind modul de obţinere a cetăţeniei, aprobat de Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse nr. 1325 din 14 noiembrie 2002.
Conform art. 11 al Legii Federale cetăţenia Federaţiei Ruse poate fi obţinută:
• prin naştere;
• prin procedura obişnuită;
• prin procedura simplificată;
• redobîndirea cetăţeniei;
• în baza altor temei, prevăzute în Legea Federală menţionată sau convenţii internaţionale semnate de Federaţia Ruse.
Procedura obişnuită şi cea simplificată diferă prin motive, condiţiile, timpul de examinare a cererilor (în procedura obişnuită – pînă la 1 an, procedura simplificată – pînă la 6 luni din momentul depunerii cererilor necesare, completate corespunzător) precum şi prin nivelul hotărîrii. Adică, în cadrul procedurii obişnuite, decizia aparţine Preşedintelui Federaţiei Ruse, iar în cadrul procedurii simplificate – Conducătorilor Serviciilor Federale de Migraţiune ale Subiectelor Federaţiei Ruse. Nu există cote alocate solicitanţilor cetăţeniei ruse. La fel, nu sînt stabilite drepturile preferinţiale de apartenenţă la o etnie, rasă, naţionalitate, limbă sau convingeri religioase pentru obţinerea cetăţeniei ruse.
Condiţiile de dobîndire a cetăţeniei prin procedura obişnuită sînt stipulate în art. 13 al Legii Federale. Una din condiţiile de bază este reşedinţa permanentă (conform autorizaţiei de şedere) pe teritoriul Federaţiei Ruse timp de 5 ani. Pentru anumite categorii de cetăţeni străini timpul de şedere se reduce pînă la 1 an de zile sau, condiţia se anulează. Aceste categorii de cetăţeni sînt enumerate în art.13.