Apostila in Moldova

La capitolul servicii, compania noastră vine cu o multitudine de oferte pentru fiecare client. Astfel, necesităţile fiecăruia pot fi îndeplinite şi toate întrebările îşi pot găsi răspunsuri.

ApostilaÎn acest sens, compania vine să vă ajute în dobîndirea apostilei care reprezintă o supralegalizare a unui document, necesară pentru ca actul în cauză să fie recunoscut într-o ţară semnatară a Convenţiei de la Haga. Această apostilă mai poate fi numită drept o rezoluţie pusă pe o petiţie, pe o cerere, pe un raport sau pe oricare alt act oficial.

Atît timp cît 64 de state au aderat la Convenţia de la Haga din 9 octombrie 1961 iar Republica Moldova este şi ea o parte a acestei convenţii, aplicarea apostilei este unica formă care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii şi nu doar. De asemenea această formă poate fi cerută şi pentru a vedea calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest document.

Compania noastră poate deveni prietenul de încredere a clientului care are nevoie de a primi consultanţă profesională în clarificarea întrebărilor privind aplicarea apostilei. Tratăm cu maximă atenție și seriozitate fiecare caz al clienților noștri și continuăm întotdeauna colaborarea noastră atît timp cît este necesar pentru realizarea dorinţei clientului.

În acest context, pentru a înţelege mai bine procedura de aplicare a apostilei, vă propunem să vedeţi lista de documente oficiale, întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, pe care se aplică apostila şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat, parte la Convenţia de la Haga:
· Actele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998
· Actele de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie
· Caziere juridice eliberate de MAI
· Acte notariale
· Hotărîri judecătoreşti
· Adeverinţe eliberate de Casa Naţională de Asigurări
· Adeverinţe medicale eliberate de Centrul medical specializat pentru examinarea medicală a emigranţilor
· Alte acte eliberate de organele oficiale ale Republicii Moldova

Pentru a aplica apostila este necesar de cunoscut care sunt actele însoţitoare a cererii de aplicare şi anume:

· Buletinul de identitate
· Actul pentru aplicarea apostilei

Dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, e bine de ştiut că actele după aplicarea apostilei pe original, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător autorizat, inclusiv apostila. După care semnătura traducătorului urmează să fie legalizată de către un notar iar la final pe traducerea legalizată se aplică apostila