Naturalizarea şi condiţiile ei

Informarea cu privire la stadiul dosarului

Pentru a cunoaşte condiţiile naturalizării este necesar să aflați semnificaţia termenului. Naturalizarea presupune un proces de obţinere a cetăţeniei unui stat pe baza recunoaşterii unui drept social. În conformitate cu art.17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare persoanele:

• Domiciliate legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani sau nu mai puţin de 3 ani la parinţi sau copii (inclusiv la adoptanţi sau adoptaţi),cetăţeni ai Republicii Moldova sau casatoriţi cu cetăţeni ai ţării noastre de cel puţin 3 ani
• De naturalizare pot beneficia şi persoanele domiciliate legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani
• Apatrizii sau persoanele recunoscute refugiaţi, conform prevederilor legii naţionale şi domiciliate legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 8 ani
• Cei care cunosc şi respectă prevederile Constituţiei
• La fel şi cei care cunosc limba de stat în măsura suficientă pentru a se integra în viaţa socială
• Persoanele care au surse legale de existenţă
• De asemenea oamenii care pierd sau renunţă la cetăţenia unui alt stat, dacă o deţin, cu excepţia cazurilor cînd pierderea sau renunţarea la cetăţenia unui alt stat nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută.

De ştiut că persoanele care au intenţia sau care îşi doresc cetăţenia Republicii Moldova vor fi obligaţi să demonstreze cunoșterea Constituției prin susținerea unui examen în limba română. Compania Emigrare.md vă poate oferi consultanța necesară pentru a parcurge mai ușor această cale. Încredințați-vă actele profesioniștilor!