Comandă un apelComandă un serviciu

Naturalizarea în Moldova și condițiile ei

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md oferă consultanță migrațională complexă în întrebările ce țin de obținerea cetățeniei moldovenești. Vom răspunde la întrebările care vă interesează și vom oferi o asistență completă în toate procesele de înregistrare a cetățeniei Moldovei.

Ce este naturalizarea?

Naturalizarea – cea mai simplă și rapidă metodă de a obține cetățenia moldovenească. Dacă solicitantul corespunde unor anumitor cerințe, el poate pretinde la obținerea pașaportului Moldovei. Conform art. 17 a Legii numărul 1024-XIV cu privire la cetățenia Republicii Moldova din 02.06.2000, condițiile sunt următoare:

 • Vârsta până la 18 ani.
 • Nașterea peste hotarele RM, cu traiul stabilit pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 10 ani; căsătoria cu cetățeanul/ cetățeanca Moldovei de nu mai puțin de 3 ani; are domiciliul la părinți sau copii, care sunt cetățenii RM.
 • Domiciliul este stabilit în Republica Moldova de nu mai puțin de 5 ani până la atingerea majoratului (18 ani).
 • Statutul de apatrid sau refugiat, cu domiciliu în Moldova de la 8 ani în sus.
 • Cunoașterea limbii de stat la un nivel suficient pentru socializarea completă.
 • Cunoașterea și respectarea constituției țării.
 • Perceperea unor venituri legale și înregistrate oficial, pentru întreținerea proprie.
 • Pierderea sau refuzul de cetățenia altei țări, în cazul în care dispuneți de ea (excepție – imposibilitatea de a se dezice sau cerințele cetățeniei).

Faceți un singur par în întâmpinarea visului dumneavoastră chiar azi și descoperiți noi posibilități prin cetățenia moldovenească, alături de Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md!

FAQ: Все о получении гражданства РМ через натурализацию

🥇🔎❓ Что такое натурализация?

🗹 Натурализация — юридический процесс приобретения гражданства на основе добровольного желания его соискателя. Порядок принятия в гражданство на основе натурализации регулируется действующим законодательством Республики Молдова.

🥇🔎❓Каковы условия для получения молдавского гражданства вследствии натурализации?

🗹 Согласно ст. 17 Закона №1024-XIV о гражданстве Республики Молдова:
 • Возраст от 18 лет;
 • Рождение за пределами РМ, но легальное проживание на территории Молдовы от 10 лет; наличие брака с гражданином/гражданкой Молдовы не менее 3 лет; законное проживание с родителями или с детьми, которые являются гражданами РМ, на протяжении 3 лет и более.
 • Законное проживание в Республике Молдова не менее 5 лет до момента совершеннолетия (18 лет).
 • Статус апатрида или беженца и законное проживание в Молдове от 8 лет и более.
 • Знание государственного языка на уровне, достаточном для полноценной социализации.
 • Знание и соблюдение конституции страны.
 • Наличие законных и официально зарегистрированных источников дохода, достаточных для содержания себя самого.
 • Утрата или отказ от гражданства другой страны в случае его наличия (исключение — невозможность отказа или истребования гражданства).

🥇🔎❓ Как происходит восстановление недостающих документов?

🗹 Восстановление недостающих актов. На основании доверенности поднимаем из архивов, ЗАГСов нужные документы, чтобы собрать полный пакет.
Заметьте, личное участие или присутствие клиента для этого не требуется.

🥇🔎❓ Как происходит подача заявления?

🗹 Заявление на получение молдавского гражданства через натурализацию адресуется Президенту Молдовы и подается лично или через поверенного, действующего на основании доверенности, заверенной в установленном порядке действующим законодательством, территориальному подразделению Агентства государственных услуг, в территориальной компетенции которого установлено местожительство заявителя, или, в зависимости от обстоятельств, в Агентство государственных услуг. Срок рассмотрения не должен превышать одного года, но может быть продлен максимум до 6 месяцев.
Prețul serviciilor: 400 EURO
Consolidarea și dezvoltarea structurii

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md a fost creat acum 11 ani și propune ajutor calificat în pregătirea și depunerea documentelor pentru cetățenia română, moldovenească și rusă.

Noi cunoaștem că dificultatea de a trece anumite etape pentru obținerea pașaportului străin, deseori se soldează cu dezicere, ce aceea în acest timp de ani de experiență, echipa noastră de specialiști au formulat un sistem eficient și clar de colectare și depunere a documentelor, indiferent de locul de trai al clientului.

Juriștii noștri se iau de cazurile, în care alte companii populare refuză în ajutor. Pentru noi nu există sarcini irealizabile, de aceea în echipa Centrului Multifuncțional de Documente Emigrare.md lucrează juriști calificați în domeniul migrației, cu o experiență mare și capacitatea de a găsi soluții optime în situațiile dificile.

Sarcina organizației

Principiul de bază activității noastră – oferirea unui ajutor juridic calitativ, calificat și însoțirea persoanelor fizice, care au decis să obțină cetățenia străină! Avantajele colaborării cu echipa Emigrare.md:

 • Atitudinea corectă și cinstită față de client
 • Legalitate
 • Operativitate
 • Abordare individuală
 • Soluționarea problemelor dificile
 • Colaboratori înalt calificați

Având grijă de bunăstarea dumneavoastră, noi devenim mai buni: achiziționăm cunoștințe noi, experiență și îmbunătățim calificarea. Aflați de la consultanții noștri, cum puteți obține simplu cetățenia Română, Moldovei și Rusiei.

Cum noi lucrăm
1
etapă
Consultațiile. Cu clientul se realizează o întîlnire individuală sau online, pe parcursul căreia clarificăm de ce fel de suport are nevoie clientul. De exemplu, cetățenia cărei țări acesta dorește să o obțină.
2
etapă
Definirea documentelor, semnarea contractului. Pentru obținerea cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei există un anumit pachet necesar de documente, specific pentru fiecare stat. În aceasta etapă le determinăm și discutăm condițiile de colaborare cu clientul, încheiem contractul de prestare a serviciilor.
3
etapă
Restabilirea actelor lipsă. În baza procurii, obținem documentele necesare din arhive și oficiile de Stare Civilă, pentru a colecta pachetul complet. Participarea personală sau prezența clientului nu este obligatorie.
4
etapă
Pregătirea și verificarea dosarului. După pregătirea pachetului de documente, juriștii companiei îl verifică, excluzând greșelile și neclaritățile. În caz de necesitate, are loc traducerea documentelor, legalizarea notarială sau apostilarea.
5
etapă
Depunerea documentelor. Realizăm depunerea dosarului de obținere a cetățeniei străine în organele competente. Dacă va fi necesară prezența personală a clientului, el va fi însoțit de către un specialist companie Emigrare.md.
6
etapă
Obținerea cetățeniei străine. După parcurgerea etapelor de verificare și înregistrare a actelor, dumneavoastră obțineți un document de confirmare a cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei.
Comentariile experților
Victor Ochinciuc
Victor Ochinciuc
Director general
"Compania Emigrare.md – aceasta este 11 ani de experienţă în domeniul migraţiei, jurişti competenţi, şi schema de asistenţă care funcţionează bine în obţinerea cetăţeniei străine. Serviciile noastre includ, de asemenea : consultaţii juridice, birou de traduceri, servicii de transport, reprezentarea intereselor în instanţe şi altele. Aflaţi, cum puteţi deveni cetăţean a României, Moldovei sau Rusiei de la consultanţii noştri".
Ochinciuc Iuliana
Ochinciuc Iuliana
Consultant expert pe întrebările privind emigrarea
"Pentru ajutor, la noi deseori apelează cetăţenii Moldovei, Ucrainei, Rusiei, şi ale alor ţări CSI. Fiecare are scopurile şi planurile sale. De-a lungul anilor, am învăţat să găsim cele mai bune soluţii la problemele clienţilor, indiferent de locaţia lor. Noi construim colaborarea în aşa mod, încît să minimizăm participarea clienţilor la problemele de hîrtie. Anume de aceasta, noi întotdeauna satisfacem nevoile tuturor care au nevoie de ajutor juridic".
Scroll up