Permis de şedere în Republica Moldova

Permis de ședere în Moldova

Cetățenii străini au posibilitatea de a obține permis de şedere provizoriu care reprezintă act de identitate oficial, eliberat de autoritatea competentă pentru străini în conformitate cu prevederile legii. De asemenea, acest act atestă identitatea şi statutul juridic al străinului, dreptul de şedere al titularului în Republica Moldova, precum şi durata, scopul pentru care s-a acordat acest drept, şi care este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova. Permisul de şedere provizorie se eliberează străinilor, cărora li s-a acordat sau li s-a prelungit dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova. Buletin si pasaport roman la un pret bun!

Motivele eliberării sau prelungirii permisiului de ședere, de regulă, sunt următoarele:

• Imigrare la muncă
• Efectuarea studiilor
• Reîntregirea familiei
• Pentru activităţi umanitare sau religioase
• Tratamentul medical de lungă durată
• Pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul ţării este necesară în interes public sau ţine de securitatea naţională.

Permisele de şedere, eliberate pînă la 7 martie 2013, rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.