Renunţarea la cetăţenia moldovenească

Renunțarea la cetățenia Moldovei

Conform articolului 22 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, nr 1024 din 02.06.2000 este descrisă procedura de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova

Articolul 22. Renunţarea la cetăţenie

(1) Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanei care a împlinit vîrsta de 18 ani, cu condiţia prezentării adeverinţei privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţiei dobîndirii cetăţeniei unui alt stat.
(2) Dacă persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, în pofida garanţiei nu va dobîndi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni apatridă, partea din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova referitoare la această persoană se va abroga în modul stabilit.

Compania Emigrare.md reamintește că această informație poartă caracter generalist. Echipa noastră vă oferă consultanţa neceară în dependență de cazul fiecăruia. Nu ezitaţi să ne contactaţi.