Stabilirea domiciliului temporar sau permanent în Republica Moldova

Stabilirea domiciliului temporar sau permanent în Republica MoldovaCetăţenii străini şi apatrizii, sosiţi în Republica Moldova la invitaţie cu scopul de a se stabili cu domiciliul permanent, de a dobândi/redobândi cetăţenia Republicii Moldova, pot obţine domiciliul permanent în Republica Moldova, de la organele competente la locul de domiciliu,respectînd criteriile necesare. Domiciliul permanent sau temporar pentru cetăţenii altor state,oferă aceleaşi priorităţi ca şi cetăţenilor Republicii Moldova.

Cetăţenii străini şi apatrizii care sosesc temporar în Republica Moldova şi care doresc să obţină domiciliu stabil prezintă organelor competente următoarele acte:
- actul de identitate cu viza de intrare pentru domiciliere
- declaraţia rudelor (cunoscuţilor), autentificată notarial, în care acestea îşi exprimă opinia faţă de cererea solicitantului şi îşi dau consimţămîntul de a-i acorda spaţiu locativ în locuinţele ce le aparţin
- adeverinţa de imigrant, eliberată de Ministerul Afacerilor Interne(în unele cazuri)
- copiile de pe certificatele de căsătorie şi de naştere
- paşaportul naţional (actul de identitate)
Avînd în vedere necesitatea stabilirii unui cadru juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, asigurării unui mecanism complet, uniform şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, aplicării unei proceduri uniforme de documentare a acestora şi adoptării unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova, a fost adoptată Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova.
Legea reglementează intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrîngere în caz de nerespectare a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.


Echipa Emigrare.md vă poate ghida în acțiunile dvs. pentru a parcurge mai ușor această etapă. Trebuie doar să sunați la numărul companiei și veți afla mai multe detalii.