Alocatie copii Romania

Alocatie copii Romania

Alocatie copii Romania este nimic altceva decât o formă de susţinere pentru familiile care au în creştere şi îngrijire copii ce nu au atins vârsta majoratului. În cazul în care vorbim despre o practică europeană, vă oferim informaţia despre categoria persoanelor care pot primi aceste alocaţii. Astfel, de alocații pot beneficia următoarele categorii:

1. familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România (sau în oricare altă ţară membră a Uniunii Europene) și dețin un domiciliu in România,fiind achitată indemnizatia pentru copii minori pină la împlinirea virstei de 18 ani.
2. familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română dacă se află în una din aceste situaţii: fie sunt cetăţeni ai unui stat membru al UE, al Spaţiului economic european, ai Confederaţiei elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliu sau după caz reşedinţă în România, în codiţiile legii. Un alt caz este situaţia în care cetăţenaul este străin sau apatrid, căruia i s-a acordat, în condiţiile legii, o protecţie. De asemenea, susţinerea familiei se poate acorda cetăţeanului apatrid care are domiciliul său sau după caz, reşedinţă în România, totul se face conform prevederilor legale.

Pentru a obţine alocatie copii Romania, solicitantul trebuie să prezinte mai întîi de toate o cerere la care trebuie să anexeze acte privind componenţa familiei, veniturile, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţămînt la care sunt înscrişi copii sau adeverinţa care confirmă frecventarea diverselor cursuri de către minor.

Cazurile de obținere a alocaţiei pentru familie diferă de la o situaţie la alta. Astfel, în mod particular fiecare persoană care necesită un asemenea sprijin îl poate găsi cu ajutorul companiei noastre. Profesioniştii noștri nu doar vă vor oferi informaţiile necesare, ci le vor adapta situaţiei în care vă aflaţi. Apelând la serviciile noastre, aveţi garantată susţinerea unor persoane acreditate în domeniu.