CNAS România

CNAS România

Compania Emigrare.md vă poate oferi consultanță pentru obținerea asigurării medicale române. Noi vom colabora cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate a României pentru a vă garanta siguranța și securitatea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Activitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este una deosebit de complexă si se referă în primul rând la aspectele economice și medicale care caracterizează sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Până la apariția Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, sistemul de ocrotire a sănătații a fost coordonat în mod centralizat de către Ministerul Sănătații prin cele 41 de direcții sanitare județene.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii și promovării populației care oferă un pachet de servicii de bază care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

CNAS funcționează pe baza Statutului propriu și are următoarele obligații:

- să asigure logistica funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate;
- să urmarească colectarea și folosirea cu eficiență a fondului;
- să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea și susținerea intereselor asiguraților pe care îi reprezintă;
- să acopere nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.

CNAS are în subordine casele județene de asigurări de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Principalele atribuții ale CNAS:

- asigură, supraveghează și controlează functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- administrează și gestionează Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, împreună cu casele de asigurări de sănătate care sunt instituții subordonate CNAS conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobă anual bugetele de venituri și cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate în condițiile legii și, după caz, cu avizul ministerelor și al instituțiilor centrale cu rețele – sanitare proprii, corespunzătoare unui plan de activități, precum și obiectivele de investiții, la propunerea acestora;
- negociază criteriile privind calitatea asistenței medicale acordate asiguraților din sistemul de asigurări sociale de sănătate, elaborate de Colegiul Medicilor din România;
- participă la licitațiile naționale organizate de Ministerul Sănătății în vederea achiziției de medicamente și materiale sanitare specifice pentru realizarea programelor de sănătate și încheie și derulează contracte de achiziții publice pentru medicamente și materiale sanitare specifice pentru realizarea acestor programe;
- asigură și controlează respectarea dreptului asiguraților la servicii medicale, medicamente și materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
- asigură, monitorizează și controlează modalitatea de eliberare a medicamentelor;
- participă la acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente, care pot fi admiși să lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
- acordă gratuit informații, consultantă și asistentă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor și furnizorilor de servicii medicale.