Depunerea jurământului pentru cetăţenia Română

Jurământul este o promisiune solemnă făcută de cineva, de regulă printr-o formulă fixă, cu invocarea demnității sau a unei valori morale recunoscute. De altfel depunerea jurământului este etapa finală a obținerii cetățeniei române, urmând doar perfectarea actelor de stare civilă și a pașaportului. La această etapă, echipa noastră te felicită deoarece ești pe ultima sută de metri.

În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului președintelui ANC de acordare sau redobândire a cetățeniei române este necesar de a depune jurământul de credință față de România. În caz contrar veți fi nevoit să solicitați o reprogramare. Specialiștii noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a formula corect și repede cererea de depunere a jurământului.

Începând cu data de 15.10.2013, toate solicitările de reprogramare la jurământ sau prelungire a termenului de depunere a jurământului de credință față de țară, vor fi adresate direct misiunii diplomatice ori oficiului consular al României din țara de domiciliu, care le va soluționa în conformitate cu dispozițiunile Legii nr 21/1991, republicată.

Pentru programarea și depunerea jurământului, sunt necesare actele:

• Înștiințarea scrisă cu privire la acordarea cetățeniei române primită din parte ANC;
• Buletin de identitate cu foaia de însoțire, original și copie simplă;
• Pașaport moldovenesc valabil (original și copie simplă)
• Certificat de naștere (original și copie simplă)
• Certificat de căsătorie, dacă există (original și copie simplă)
• 2 fotografii identice, de data recentă, format 3,5 x 4,5 (cm)
• Pentru persoanele care depun jurământul în alt stat decât cel de domiciliu, este obligatoriu permisul de ședere din acel stat (aflat în perioadă de valabilitate)
• Pentru minorii incluși în ordinele ANC (la unul dintre părinți), certificatul de naștere al minorului, precum și certificatul de căsătorie al părinților sau sentința de divorț, după caz.

Printr-un amendament al Legii cetățeniei, autoritățile de la București solicită cunoașterea obligatorie a limbii române pentru toți cei care vor să dobândească sau să redobândească cetățenia română. Cu o declarație în acest sens vine senatorului Viorel Badea, președintele Comisiei Românii de Pretutindeni. Măsura în cauză vine după ce în ultima perioadă, atât Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cât și lucrătorii consulari se confruntă cu cazuri în care persoane cărora li s-a aprobat redobândirea cetățeniei conform legii, se află în imposibilitate de a rosti jurământul de credință, întrucât nu au cunoștințe minime de limbă română.