Buletin roman si pasaport roman pret

pasaport roman pret

Pentru a perfecta buletinul de identitate român este necesar de a trece o etapă importantă şi anume colectarea şi depunerea actelor obligatorii. Procesul este unul mai puţin plăcut pentru că este necesar de a sta în rânduri, totuşi dobândirea documentului este, de obicei, un scop prioritar.

În atenţia dumneavoastră prezentăm lista actelor necesare la depunere pentru perfectarea buletinului de identitate român:

• Buletinul de identitate
• Paşaportul străin
• Certificatul de cetăţenie (dovada)
• Certificatul de naştere român
• Certificatul de căsătorie român (în situaţia în care solicitantul este căsătorit)

Important de ştiut este faptul că la momentul solicitării buletinului de identitate cu domiciliul în România, solicitantul trebuie să se asigure pe baza unui individ care are în deţinere un imobil, avînd posibilitatea de a lua persoana în spaţiu printr-un contract de comodat. Termenul de valabilitate a buletinului de identitate român este de 10 ani.

În cazul în care staţi la dubii în ceea ce priveşte perfectarea documentului cu pricină, este necesar să cunoaşteţi avantajele păstrării unui buletin de identitate român. Cu ajutorul acestuia pot fi făcute următoarele acţiuni:

• Perfectarea permisului de conducere român şi a cartelei tahografice
• Primirea unui loc legal de muncă în Uniunea Europeană
• Posibilitatea de a înregistra un S.R.L. pe teritoriul Românie
• Înregistrarea automobilului
• Se vor putea primi îndemnizaţii/alocaţii pentru copii cu vîrsta între 0 şi 18 ani
• Va exista posibilitatea de a efectua studii la colegiile şi universităţile din Uniunea Europeană
• De asemenea cu ajutorul buletinului de identitate românesc este posibilă achiziţionarea imobilelor
• Obtinerea asiguararii medicale europene
• Reîntregirea familiei
• Deschiderea conturilor bancare

În această ordine de idei, echipa companiei ajută solicitantul, acordându-i informaţiile necesare în vederea obținerii unui domiciliu in județele Iași, Vaslui, Galați, Suceava, București.

De asemenea, clientul companiei noastre va dispune de cele mai rapide, veridice şi calitative consultanţe pentru rezolvarea anumitor întrebări. Avem o echipă de profesionişti și nu ne limităm doar la situațiile ordinare, fiind pregătiți pentru a reacționa în cele mai diverse cazur.Împreună cu colaboratorii companiei vom identifica soluţii pentru fiecare caz în particular, fiind aleasă cea mai potrivită idee pentru soluţionare.

Apelînd la serviciile noastre veţi dispune de cele mai calitative şi avantajoase oferte. Mai mult decît atît, experiența noastră din domeniu va fi folosită de fiecare dată pentru a vă ajuta să treceţi cu uşurinţă de orice etapă ce ţine de perfectarea actelor și nu doar.