Pasaport roman pentru moldoveni

pasaport roman pentru moldoveni

Perfectarea pasaport roman pentru moldoveni este o acţiune necesară pentru cei care hotărăsc să ducă la bun sfârşit procedura de obţinere a actelor obligatorii. În acest sens, trebuie să vă depășiți anumite obstacole în ceia ce priveşte depunerea documentelor. La fel, trebuie să țineți suplimente corespunzătoare la legislație.

Setul de acte necesare pentru pasaport roman pentru moldoveni:

• Dovada cetăţeniei române precum și certificatul de dobândire a cetăţeniei române sau atestare a cetăţeniei române sau paşaportul anterior. Actele trebuie fi prezentate în original.
• Certificatul de naştere românesc cu codul personal în original. În cazul certificatelor eliberate de autorităţile moldoveneşti este obligatorie transcrierea lor prealabilă în România, la serviciul stării civile sau înscrierea la Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova.
• Certificatul de căsătorie românesc (pentru cei căsătoriţi), în original. În cazul certificatelor eliberate de autorităţile moldoveneşti, este obligatorie transcrierea acestora în România, la serviciul de stare civilă sau înscrierea la Secţia Consulară a Ambasadei României în ţara noastră.
• Hotărîrea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (obligatoriu pentru divorțați). În cazuri dacă divorțul a fost efectuat în străinătate este necesară înscrierea menţiunii de divorţ în România (procedura de înscriere a menţiunii de divorţ trebuie iniţiată înainte de depunerea cererii de paşaport).
• Certificatul de deces românesc al soţului sau soţiei, în original (pentru văduvi) sau înscrierea menţiunii de deces a soţului sau soţiei în certificatul de naştere.
• Paşaportul anterior în original şi copie (dacă este necesitatea).
• Dacă pașaportul a fost furat, este obligatorie prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie moldovenească.
• Pierderea paşaportului se declară de către titular la sediul Secţiei consulare.
• Dacă paşaportul Dvs a fost distrus, atunci trebuie prezentați varianta deteriorată a documentului în condiţia în care există elemente care pot ajuta la identificarea actului.
• Dovada domiciliului în Republica Moldova care implică în sine buletinul de identitate, în original.

Precizările suplimentare, menţionate în cadrul legal.

• Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vîrsta de 14 ani, se formulează de către ambii părinţi, de părintele văduv (dacă este caz), sau de adultul căruia i-a fost încredinţat copilul prin hotărîrea definitivă şi irevocabilă, recunoscută conform prevederilor legale române.
• Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul, poate fi formulată de un singur părinte în cazul în care celălalt părinte a fost împuternicit să o facă printr-o procură specială, autentificată de către un notar, misiuni diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
• În cazul în care din motive argumentate şi obietive, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cerearea propriu zisă, aceasta din urmă poate fi formulată de către o persoană autorizată de părinţi printr-o procură specială. Procura în cauză se prezintă în original.

Notă: Este important de ştiut minorile trebuie să fie prezenţi obligatoriu la orice depunerea actelor. De asemenea minorii trebuie să depună documentele pentru obţinerea paşaportului românesc la sediul la care a obţinut paşaportul român unul dintre părinţi. În acest sens, compania Emigrare.md vă oferă ajutor pentru clarificarea tuturor neclarităților. Pentru a perfecta pasaport romanesc pentru moldoveni este necesar de a rece prin multe procese anevoioase şi care necesită o atenţie sporită. Maximă atenţie trebuie acordată actelor care urmează a fi depuse. Echipa noastră de profesioniști le oferă ajutor clienţilor și le acordă suport informațional. De asemenea în ceia ce priveşte consultanţa juridică, experţii noştri vă garantează servicii de cea mai înaltă calitate.