Permis de conducere Românesc

Consultață în vederea preschimbării permisului de conducere

În oricare ţară, pentru a conduce un atumobil în mod legal este necesar un permis de conducere valabil, care se eliberează candidatului în urma unui examen la care sunt testate cunoştinţele acumulate la şcoala auto. Pentru cei care au deja permise de conducere însă a apărut necesitatea de a-l preschimba, compania noastră oferă consultanţă profesională în această direcție.

Permisele de conducere din ţara de baştină nu sunt recunoscute pe teritoriul altei ţări, respectiv preschimbarea carnetului de şofer este o primă necesitate. Permisul poate fi recunoscut în cazul în care corespunde standardelor europene. Dacă permisul este perfectat în România şi deținătorul lui are reşedinţă în ţara respectivă, permisul de conducere poate fi folosit în toate tarile UE.

Pentru a dobândi actul necesar înregistrat doar pe teritoriul român, conform prevederilor H.G. nr. 13914.10.2006, art.44, alin 1, este obligatoriul prezentarea următoarelor documente:

• fişa deţinătorului permisului de conducere
• originalul şi copia actului de indentitate
• dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document
• permisul de conducere a cărui preschimbare se cere, în original, dacă acesta există
• fişa medicală de tip din care să rezulte că este individul este apt pentru a conduce autovehicule sau oricare alt tip de transport, dacă solicitarea preschimbării s-a făcut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere

Pe lîngă prevederile aliniatului 1, persoana care cere preschimbarea permisului trebuie să prezinte actul care atestă schimbarea numelui în original şi copie. Procedura de dobândire a unui asemenea act este destul de dificilă şi implică mai multe etape.

Colaboratorii companiei emigrare.md îi oferă clientului susţinerea necesară pentru a finisa procedura de preschimbare. Astfel, le oferim consultanţa necesară persoanelor care au intenţia să-şi preschimbe carnetul de conducere. Clienţii companiei beneficiază de informaţii concrete şi veridice cu ajutorul cărora se descurcă mai uşor. La fel, în cazul în care vor apărea unele dificultăți, juriştii companiei se vor implica, iar problema treptat va fi rezolvată.