Admiterea la cetățenia Republicii Moldova

Dacă strămoșii dumneavoastră nu au fost niciodată în Moldova, nu aveți soț sau soție cu cetățenia Republicii Moldova și în genere nici un motiv enumerat mai sus pentru obținerea cetățeniei Moldovei, nu vă faceți griji. Dumneavoastră oricum puteți obține pașaportul Moldovei.

Iată ce ne spune Legea despre cetățenia Republicii Moldova:

În cetățenia Republicii Moldova pot fi primiți cetățenii străini sau persoanele apatride, care au atins vîrsta de 18 ani:

1) care nu s-au născut pe acest teritoriu, dar care locuiesc aici și care dispun de loc de trai permanent în decurs de ultimii 10 ani, sau care sunt căsătoriți cu cetățeni ai Republicii Moldova nu mai puțin de 3 ani;

2) care dispun de o sursă de întreținere legală pe teritoriul Republicii Moldova;

3) care cunosc limba de stat suficient, încît să participe la viața socială a republicii;

4) care cunosc bazele Constituției Republicii Moldova;

5) care au demonstrat prin comportament și atitudine devotamentul față de stat și poporul Republicii Moldova;

6) care au renunțat la cetățenia altei țări, dacă dispuneau de aceasta.

Cetățenia Republicii Moldova, Jurămînt  – textul jurămîntului

Persoanele admise la cetățenia Republicii Moldova susțin în mod obligatoriu jurămîntul de fidelitate al Republicii Moldova, care prevede conținutul următor:

"Eu (Numele, prenumele) jur să fiu un cetățean devotat al Republicii Moldova, să respect cu sfințenie Constituția acesteia și alte legi, să nu întreprind nici o acțiune îndreptată împotriva intereselor, integrității și prestigiului Republicii Moldova".

Jurămîntul este susținut în ziua obținerii documentelor, care confirmă cetățenia Republicii Moldova.

Admiterea la cetățenie în ordine generală: documente necesare

- cerere;

- autobiografia (va conține detalii despre data și locul nașterii, studii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupația și locul de trai);

- două poze color 35 х 45 mm;

- certificat de naștere;

- document de identitate (buletin de identitate, pașaport, pașaport străin);

- certificat de căsătorie/divorț (în caz de divorț, femeile prezintă un extras din Cartea de înregistrare a căsătoriei);

- certificat de naștere a copiilor pînă la 18 ani;

- certificat de naștere a părinților sau strămoșilor. În cazul decesului acestora este prezentat certificat de deces;

- cazier juridic din țara de reședință și din Republica Moldova;

- bonul privind achitarea plății de stat în valoare de 150 de lei în MAEIE sau 10 euro în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare.

Cererea și autobiografia solicitantului sunt completate în limba română și limba rusă. Documentele, realizate în alte limbi, în afară de limba română și limba rusă, trebuie să fie prezentate conform unei traduceri certificate notarial în una dintre limbile enumerate.

Cererile examinate și luarea deciziilor privind admiterea la cetățenia Republicii Moldova se realizează în termen de pînă la 3 luni de la ziua depunerii cererii și tuturor documentelor necesare, realizate în modul corespunzător. În cazurile în care, pentru examinarea cererilor este necesar un timp mai îndelungat, termenul poate fi prelungit nu mai mult de 6 luni de la ziua depunerii cererii.

Decretul direct al președintelui Moldovei privind admiterea la cetățenie, de asemenea oferă posibilitatea de a obține pașaportul RM. Trebuie să vă reamintim, că programul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova prin intermediul investițiilor, aprobat în anul 2018 permite aceasta.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup