Comandă un apelComandă un serviciu

Cum un cetățean al Ucrainei sau Rusiei poate obține cetățenia Moldovei?

Cetățenia Republicii Moldova pentru cetățeni ruși și ucraineni deschide un șir de avantaje, deoarece regimul fără viză cu UE și posibilitatea obținerii vizei în SUA pentru efectuarea afacerilor sunt plusuri destul de serioase.

Dat fiind faptul că Moldova are o istorie comună cu Ucraina și Federația Rusă, persoanele, care sunt la momentul actual cetățeni ai Ucrainei sau Federației Ruse, astăzi pot obține destul de rapid cetățenia Republicii Moldova.

Începînd cu anul 2010 beneficiari ai pașaportului RM pot fi cetățenii Ucrainei și Federației Ruse, ai căror strămoși au locuit pînă în iunie 1940 pe teritoriul Basarabiei, Bucovinei de Nord și RASSM (Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești). La momentul actual teritoriile enumerate mai sus se află în componența Ucrainei.

Cetățenia Moldovei pentru cetățeni ruși și ucraineni: legalizarea de bază

Normele legislative ale Republicii Moldova permit cetățenilor Ucrainei și Federației Ruse să depună documente la obținerea cetățeniei Moldovei datorită:

- nașterii pe teritoriul RM;

- repatrierii;

- restabilirii cetățeniei;

- naturalizării;

- investițiilor.

Primele 3 puncte implică faptul că candidatul la obținerea cetățeniei Republicii Moldova este într-un anumit fel legat de stat, sau faptul obținerii pașaportului Moldovei depinde puțin de decizia acestuia (naștere, adopție). Toți ceilalți cetățeni, fie vorba de Federația Rusă sau Ucraina, vor fi nevoiți să treacă procesul naturalizării.

Condițiile pentru procesul naturalizării pentru cetățenii Federației Ruse și Ucraina

Potrivit legislației Republicii Moldova, procesul de naturalizare presupune respectarea unui șir de condiții:

  1. Persoanele care au depus cerere la obținerea cetățeniei și pașaportului RM trebuie să aibă nu mai puțin de 18 ani.

  2. Solicitanții nu trebuie neapărat să fie din Moldova, dar trebuie să trăiască în țară în decurs de 10 ani sau să fie căsătoriți cu cetățeni ai Moldovei nu mai puțin de 3 ani.

  3. Persoanele, care dispun de statut de refugiat și care au reședință permanentă în țară ma bine de 8 ani.

  4. Una dintre condițiile obligatorii – prezența unei surse de venit stabile și legale.

  5. Cunoștințe de bază privind limba de stat și Constituția Republicii Moldova.

  6. Statut de membru respectabil al societății (cazier juridic – unul dintre documentele necesare la depunerea cererii).

«Nivelul de cunoaștere a limbii române presupune că viitorul cetățean trebuie să perceapă și să înțeleagă informația importantă, ce ține de viața cotidiană și de stat, să poată citi și înțelege texte cu caracter social și normativ, să-și exprime liber gîndurile în scris».

Cum un cetățean al Rusiei poate obține cetățenia Moldovei?

Așadar, cetățenia Moldovei o pot primi cetățenii ruși care:

- s-au născut în Moldova sau care au minim o rudă nativă din Moldova;

- au trăit pînă în 1940 pe teritoriul Basarabiei, Bucovinei și actualei Republici Moldovenești Nistrene;

- sunt imigranți, exilați de pe teritoriul Moldovei după 1940 și strămoșii acestora;

- au trăit în RASS Moldovenească pînă în 1990.

Dacă nu corespundeți după nici o condiție, puteți utiliza posibilitatea obținerii cetățeniei Moldovei pe baza căsătoriei cu un cetățean al acestei țări. De asemenea există posibilitatea de a obține pașaport moldovenesc și cetățenie prin intermediul investițiilor.

De asemenea, merită de specificat că legislația Federației Ruse permite cetățenia dublă. Dar cu Ucraina – este diferit. Legislația ucraineană nu admite cetățenia dublă. La obținerea cetățeniei Moldovei de către cetățenii Ucrainei, aceștia conform legii trebuie să renunțe la cetățenia existentă a Ucrainei.

Cum un cetățean al Ucrainei poate obține cetățenia Moldovei? La această întrebare se poate de răspuns: «În același fel ca și cetățeanului Federației Ruse». Condițiile, enumerate mai sus se referă atît la cetățenii Ucrainei, cît și la cetățenii altor țări din străinătatea apropiată.

Pentru a simplifica procedura și a economisi timp la depunerea documentelor pentru cetățenia și pașaportul Moldovei de către ucraineni, ruși și alți cetățeni străini, aceștia ar trebui să se adreseze la profesioniști. Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare va acorda ajutor profesional în realizarea planului de obținere a pașaportului și cetățeniei Republicii Moldova. Echipa cu experiență a centrului dat deja de mult timp a studiat toate posibilitățile și scurtăturile, care permit a obține cetățenia Moldovei de către cetățeanul Rusiei sau Ucrainei în termen de la 1,5 pînă la 3 luni. 

Cu echipa Emigrare cu succes puteți să obțineți cetatenia romana, să pregătiți ușor și rapid documente pentru obtinere pasaportului romanbuletin roman, chiar și să faceți documente pentru alocatia pentru copii romania

Scroll up