Verificarea dosarului pentru cetăţenia României

Legislaţia actuală a Republicii Moldova prevede o serie de cazuri, în care omul are dreptul să devină un cetăţean deplin. Dar în fiecare dintre ele o etapă obligatorie a obţinerii (redobîndirii) cetăţeniei este verificarea cazului solicitantului pentru cetăţenie română.Dacă solicitantul nu dispune de rădăcini româneşti, el oricum încă are dreptul să obţină cetăţenie în ordine generală. Pentru aceasta el are nevoie să colecteze pachetul necesar de documente şi să le trimită la verificare în Ministerul Justiţiei. Acest proces pare simplu doar la început şi deseori necesită implicarea specialiştilor. Profilul companiei Emigrare.md – ajutor acordat la pregătirea documentaţiei pentru obţinerea paşaportului român, şi de asemenea asistenţă la verificarea statutului dosarului personal al solicitantului.

Ce este un “dosar”?

“Dosar” (în traducere din română caz) reprezintă un număr de identificare, servind ca confirmare a prezenței unei persoane în rîndul electronic pentru obținerea cetățeniei române. Acest număr este acordat solicitantului după depunerea pachetului de documente necesar în Ministerul Justiţiei (în acelaşi timp la Autoritatea Naţională ce se ocupă cu întrebările ce ţin de cetăţenie).

Etapele obţinerii cetățeniei române

Condiţional procedura obţinerii cetățeniei Republicii Moldova este prezentată în următoarele etape:

 • depunerea dosarului de către solicitant la consulat;
 • studierea dosarului ANC;
 • verificarea personalităţii solicitantului în scopul restabilirii cetățeniei;
 • jurămînt, oferirea solemnă a jurămîntului de credinţă;
 • înregistrarea certificatului de naştere;
 • obţinerea buletinului de identitate a Republicii Moldova.

Cel mai mare număr de întrebări printre solicitanţi trezeşte verificarea “dosarului”. Aceasta poate include verificarea:

 • progresului cazului şi stării sale actuale;
 • numerelor, datelor depunerii “dosarului”;
 • prezenţei oricăror momente problematice în ceea ce priveşte cazul;
 • faptului de a avea copii;
 • ne (primirii) unei notificări scrise despre prezenţa unei probleme vizînd rădăcinile româneşti;
 • faptului dobîndirii de către solicitant a cetățeniei Republicii Moldova;
 • timpului limită de pregătire a dosarului.

De asemenea ca parte a verificării, dosarul poate fi completat cu documente şi informaţii ce lipsesc.

Servicille noastre

Compania Emigrare.md – o echipă de specialişti cu experienţă, care sunt gata să clarifice problemele de orice complexitate într-un mod rapid şi competent. Noi garantăm abordare individuală pentru fiecare client, o comununicare deschisă şi absolut confidenţială. Să primiţi informaţie suplimentară referitor la servicille prestate,dumneavoastră puteţi, apelînd numărul indicat sau de la consultanţii noştri.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup