Conditiile dobindirii Cetatenii Republicii Moldova

Conditiile dobindirii Cetatenii Republicii MoldovaConditiile dobindirii Cetatenii Republicii Moldova

- Chiar dacă persoana nu s-a născut în Republica Moldova, dar domiciliază aici în mod legal și permanent cel puțin pe parcursul ultimilor 10 ani sau este căsătorită cu un cetățean al Republicii Moldova de mai bine de 3 ani și locuiesc aici legal și constant în ultimii 3 ani, sau domiciliază conform legii pe teritoriul țării pe parcursul ultimilor 3 ani împreună cu părinți ori copii, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, luîndu-se în considerație și statutul de personae înfiate sau înfietoare;

- Persoana domiciliază legal și costant pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

- Cetățeanul care este apatrid sau căruia i-a fost recunoscut statutul de refugiat, în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova, și locuiește legal și constant pe teritoriul țării pe parcursul a cel puțin 8 ani;

- Persoana în cauză cunoaște și respectă prevederile Constituției;

- Cetățeanul cunoaște limba de stat a Republicii Moldova în măsura în care să se poată integra în societate;

- Își poate asigura existența legală pe teritoriul țării;

- Este dispus să renunțe la cetățenia altui stat, dacă o deține, cu excepția cazurilor în care pierderea sau dezicerea este imposibilă, solicitarea depășește limitele acceptabile.

Noi vă oferim: 

- Consultanță pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova în baza condițiilor enumerate mai sus;

- Asistență în procesul de colectare a documentelor necesare pentru solicitarea dobândirii cetățeniei Republicii Moldova.