Solicitarea alocației de stat pentru copii pentru cetățenii români

Solicitarea alocației pentru copii, cei care au cetatenia romana. Ce documente trebuie colectate și ce sume sunt prevăzute de către legislația României?

În Moldova în anul 2020 locuiesc mai mult de 230.000 de cetățeni români. Mulți dintre ei au copii, de aceea întrebarea privind întocmirea alocației pentru copil în România, pentru ei, este destul de importantă.

Pe baza legislației României, alocațiile pentru copii se plătesc pînă la majorat sau celor care au atins vîrsta de 18 ani, dar încă fac studii la liceu, școală, colegiu. Achitarea alocațiilor este prevăzută atît pentru deținătorii pașaportului român, dar și pentru cetățeni străini care se află legal pe teritoriul României, pe baza permisului de ședere.

Pentru depunerea documentelor vizînd obținerea alocației, unul dintre părinți trebuie să prezinte pașaportul României sau documentul care confirmă permisul de ședere. Dacă părinții dispun de viză de reședință în România, toate documentele necesare trebuie depuse în corespundere cu locul de reședință al unuia dintre părinți, la primăria localității.

Alocație pentru copil în România: care documente sunt necesare pentru întocmirea?

Părinții nou-născutului au dreptul la alocație, iar această întrebare poate fi rezolvată la primăria localității, conform vizei de reședință. De asemenea, merită de specificat că legea României prevede alocația pentru copil de la stat, care trebuie achitată tuturor copiilor pînă la 18 ani, fără excepție.

Pachetul necesar de documente pentru obținerea alocației prevede:

 • cerere îndeplinită corect conform modelului corespunzător;

 • copiile CI (carta de identitate românească)/BI (buletin de identitate) ale părinților sau tutorelui, în cazul tutelei — copia deciziei judecătorești privind adopția sau tutela;

 • copiile și originalul livretului de familie;

 • originalul și copiile certificatului de naștere al copilului;

 • copiile documentului, care confirmă permisul de ședere, în cazul în care părinții sau unul dintre părinți este rezistent al unui alt stat UE;

 • copiile sau originalul certificatului privind obținerea cetățeniei României de către părinții copilului;

 • procură pe un avocat, dacă doriți ca interesele dumneavoastră să fie reprezentate de un avocat;

 • cont bancar, dacă doriți să primiți alocația prin transfer.

Trebuie de menționat, că părinții ai căror copii au fost născuți peste hotarele României, de asemenea pot pretinde la obținerea alocației. În plus, părinții ce dispun de un loc de reședință diferit și o cetățenie diferită, pot solicita alocația pentru copii.

Dar în această situație, întocmirea alocației pentru copil va prevedea o listă un pic diferită de documente:

 • Originalele și copiile oricăror alte documente, care atestă identitatea părinților (ca spre exemplu pașaport sau carte de rezident, și chiar buletin de identitate temporar).

 • Cerere (notarială) a ambilor părinți (comună) cu informație despre data venirii pe teritoriul României, dovezi documentare ale faptului că imediat după naștere și pînă în acest moment copilul a fost îngrijit și este îngrijit de către tată și mamă, dar de asemenea locuiește cu ei.

Cînd vă poate fi refuzată obținerea alocației pentru copil?

Există o serie de nuanțe care pot duce la refuzul de a primi alocație pentru copil.

 1. Dacă niciunul dintre părinți nu este înregistrat pe teritoriul statului român, pot apărea probleme cu un răspuns pozitiv.

 2. Dacă părinții au viză de reședință într-o localitate rurală și de fapt nu locuiesc acolo, de asemenea este posibil refuzul.

 3. Dacă copilul are mai mult de 18 ani și a rămas repetent, cu excepția cazurilor cînd aceasta a avut loc din motive de sănătate (pentru o decizie pozitivă este necesară prezentarea unui raport medical).

Important!

 1. În cazul în care căsătoria nu este înregistrată, dar în certificat este indicată informația despre tată, este necesar acordul acestuia pentru obținerea alocației;

 2. În cazul în care mama dispune de pașaport român, atunci tatăl trebuie să dea acordul pentru întocmirea alocației pentru copil.

 3. În cazul în care părinții sunt divorțați, aceștia trebuie să decidă cine va depune documentele pentru înregistrarea alocației în România.

 4. Există posibilitatea de a încredința întregul proces de întocmire și obținere a alocației pentru copil în România companiilor juridice, și companiilor care se specializează pe acordarea ajutorului profesional în domeniul migrației, ca spre exemplu — Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md. Este necesară doar întocmirea procurii și legalizarea acesteia notarial. Aceasta va permite economisirea considerabilă a timpului și evitarea problemelor care apar drept consecință a necunoașterii nuanțelor legislației române.

Cele mai recente schimbări privind achitarea alocațiilor pe copil în România

La sfîrșitul anului 2019 a fost luată decizia de a mări alocația de două ori. La sfîrșitul anului 2019, președintele României Klaus Iohannis a aprobat acest proiect de lege. Din cauza situației delicate privind COVID-19, decizia de a mări plățile în anul 2020 a fost amînată pentru luna iulie. Potrivit cuvintelor cabinetului de miniștri din România, mărimea alocațiilor va fi mărită după 1 iulie 2020.

În acest fel, alocația pentru copil în România, pentru deținătorii pașaportului român, va fi:

 • pentru copiii pînă la 2 ani sau mai mari, în cazul prezenței certificatului medical ce atestă necesitățile speciale ale copilului — 600 de lei românești, ceea ce se echivalează la aproximativ 2420 de lei moldovenești;

 • pentru copiii pînă la 18 ani și mai mari, în cazul în care sunt integrați în procesul de studii (pînă la finele studiilor) — 300 de lei românești, ceea ce se echivalează la aproximativ 1210 de lei moldovenești.

Atrageți atenția, dacă dumneavoastră doriți să deschideți un cont bancar pentru transferul alocației, el trebuie să fie în lei românești.

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md oferă consultații calificate și prestează ajutor la obținerea alocațiilor și îndemnizațiilor pentru copii minori. De asemenea, prestăm ajutor la deschiderea contului bancar cu eliberarea cardului în decurs de 2 săptămîni. Cu specialiștii de la Emigrare.md puteți să obțineți cetatenia romanapasaport roman și buletin roman, cetătenia Republicii Moldova sau Federației Rusă rapid fără biurocrație.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup