Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md

1. Dispoziții generale

1.1 SRL EMG-CONSULTING GROUP (denumit în continuare - Operator) face din respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor una dintre cele mai importante condiții pentru implementarea activităților sale.

1.2 Politica Operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare - Politica) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate primi de la solicitanți utilizând următoarele canale de comunicare:

emigrare.md@gmail.com;

emigrarevip@gmail.com;

emigrare.director@gmail.com;

Lucia.emigrare@gmail.com;

emigrare.Kristina@gmail.com;

emigrare.Marina@gmail.com;

emigrare.Alexandru@gmail.com;

emigrare.Cezara@gmail.com

  • În rezultatul unei conversații telefonice prin numere de telefon

+(373) 699 33 663

+(373) 220 08 888

+(373) 797 77 331

+(373) 799 33 664

+(373) 799 22 668

+(373) 799 55 662

+(373) 799 33 665

  • În corespondență utilizând programe de comunicare

Viber

Telegram

WhatsApp

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu cerințele legislației actuale, și anume, Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”, Legea privind protecția datelor cu caracter personal (Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), Legea federală a Federației Ruse „Cu privire la datele personale”.

2. Conceptele de bază utilizate în Acord:

2.1 Site web - un set de materiale grafice și informative, precum și programe pentru computer și baze de date, asigurând disponibilitatea acestora pe internet la adresa de rețea https://emigrare.md/ro/;

2.2 Subiect - orice vizitator al site-ului https://emigrare.md/ro/ și / sau o persoană care a contactat operatorul prin programe de comunicare

2.3 Date personale - orice informații personale furnizate de subiect

2.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune cu datele personale ale subiectului

2.5 Anonimizarea datelor cu caracter personal - acțiuni, al căror rezultat este imposibilitatea, fără a utiliza informații suplimentare, de a determina apartenența datelor cu caracter personal la un anumit utilizator sau persoană;

2.6 Răspândirea datelor cu caracter personal - orice acțiune care are ca rezultat divulgarea datelor cu caracter personal către un cerc nedefinit de persoane;

2.7 Furnizarea de date cu caracter personal - orice acțiune care are ca rezultat divulgarea datelor cu caracter personal către un anumit cerc de persoane;

2.8 Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiune, al cărei rezultat este distrugerea ireversibilă a datelor cu caracter personal de pe un computer sau orice alt suport.

3. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale Utilizatorului:

3.1 Lista datelor cu caracter personal prelucrate de operator: nume, prenume, patronimic, număr de telefon, adresă de e-mail, date pașaport, precum și alte date personale primite de la subiect.

3.2. În plus, site-ul colectează și procesează date anonimizate despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) utilizând servicii de statistici pe internet (Yandex Metrica, Google Analytics și altele).

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

4.1 Datele personale ale utilizatorului - numele, prenumele, patronimicul, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele pașaportului, precum și alte date personale primite de la subiect - sunt prelucrate în scopul: Evaluării și analizei pachetului de documente ale subiectului pentru a oferi sfaturi detaliate, precum și pentru cele mai detaliate descrieri în contract a acțiunilor operatorului cu privire la documentele subiectului în procesul de prestare a serviciilor juridice. Operatorul are dreptul de a trimite subiectului notificări despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Subiectul poate refuza întotdeauna să primească mesaje informative prin trimiterea unei scrisori către Operator la adresa emigrare.md@gmail.com

4.2 Datele anonimizate ale utilizatorilor colectate folosind serviciile de statistici pe internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului acestuia.

5. Temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1 Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Subiectului numai dacă acestea sunt trimise în mod voluntar de către Subiect prin formularele publicate pe site-ul https://emigrare.md/ro/ și alte programe de comunicare. Prin trimiterea datelor sale personale către Operator, Subiectul își exprimă consimțământul față de prezentul Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5.2 Operatorul prelucrează date anonimizate despre Subiect dacă utilizatorul a permis acest lucru în setările browserului (este activată stocarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript).

6. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

6.1 Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele personale ale persoanelor neautorizate.

6.2 Datele personale ale Subiectului nu vor fi transmise niciodată, în niciun caz, către terți, cu excepția cazurilor legate de punerea în aplicare a legislației actuale.

6.3. În caz de stabilire a inexactităților în datele personale, Subiectul le poate actualiza trimițând Operatorului o notificare prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului emigrare.md@gmail.com, la adresa poștală a Operatorului: MD2005 mun. Chișinău, str. Grigore Ureche 14, of. 1, la numerele de telefon înregistrate în programele de comunicare, cu mențiunea „Actualizarea datelor personale”.

6.3 Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Subiectul își poate revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând o notificare către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului emigrare.md@gmail.com, la adresa poștală a Operatorului: MD2005 mun. Chișinău, str. Grigore Ureche 14, of. 1, la numerele de telefon înregistrate în programele de comunicare, cu mențiunea „Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.

7. Dispoziții finale

7.1. Subiectul poate primi orice explicații cu privire la problemele de interes referitoare la prelucrarea datelor sale personale, contactând Operatorul prin e-mail emigrare.md@gmail.com, poștă fizică a Operatorului: MD2005, or. Chișinău, str. Grigore Ureche 14, of. 1 sau numere de telefon ale Operatorului înregistrate în programele de comunicare.

7.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. În cazul unor modificări semnificative, informațiile pot fi trimise către Subiect la adresa de e-mail specificată de acesta.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup