Cetățenia Republicii Moldova: cum este posibil a obține absolut legal pașaportul RM?

În anul 2024 toți deținătorii pașaportului moldovenesc au posibilitatea de a călători în 120 de țări fără viză, inclusiv țările membre ale Uniunii Europene și zonei Schengen. Cum este posibil a obține cetățenia Moldovei? Legislația Moldovei prevede diferite metode legale de obținere a pașaportului Republicii Moldova, care oferă posibilitatea de a beneficia de toate drepturile civile ale RM.

pasaport moldovenesc

Cetățenia Moldovei conform dreptului de naștere

Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova. Articolul 10 — Obținerea cetățeniei prin naștere

Copilul, născut pe teritoriul Republicii Moldova de la părinți — cetățeni ai Republicii Moldova, este cetățean al Republicii Moldova. Cetățeni ai Republicii Moldova sunt de asemenea:

1) cei născuți pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă doar un singur părinte este cetățean al Republicii Moldova;

2) cei născuți peste hotarele Republicii Moldova, dacă ambii părinți sau un părinte este cetățean al Republicii Moldova

Copilul, găsit pe teritoriul Republicii Moldova, este cetățean al Republicii Moldova, dacă nici unul dintre părinți nu este identificat.

Obținerea cetățeniei Republicii Moldova prin intermediul adopției (străinii, care au venit în Moldova și au înfiat un copil cu cetățenia Republicii Moldova, obțin dreptul la cetățenie, dar de asemenea copiii înfiați din alte țări de către cetățeni ai Moldovei primesc același drept).

Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova. Articolul 11 – Dobîndirea cetățeniei în urma adopției

Copilul, care este cetățean străin sau persoană apatridă, obține cetățenia Republicii Moldova drept urmare a adopției, dacă persoanele care l-au înfiat — sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar cel înfiat nu a împlinit vîrsta de 16 ani.

Copilul, care este cetățean străin sau persoană apatridă, înfiat de soți, unul dintre care — este cetățean al Republicii Moldova, iar altul — persoană apatridă, devine cetățean al Republicii Moldova.

Copilul, care este cetățean străin sau persoană apatridă, înfiat de soți, unul dintre care — este cetățean al Republicii Moldova, iar altul — cetățean străin, devine prin acordul comun al părinților adoptivi cetățean al Republicii Moldova. În cazul în care, părinții adoptivi nu ajung la un acord, întrebarea privind cetățenia minorului este decisă de instanță pe baza intereselor minorului. La atingerea vîrstei de 14 ani, este necesar acordul copilului.

Dacă adopția este realizată de o singură persoană, cetățean al Republicii Moldova, minorului obține cetățenia părintelui adoptiv.

 • Restabilirea cetățeniei (persoanele, care au avut cetățenie moldovenească, au dreptul de a depune documentele pentru restabilire cu păstrarea cetățeniei străine, în conformitate cu legea țării respective).

Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova Articolul 24 — Restabilirea în cetățenia Republicii Moldova

Persoanele, care s-au născut și au trăit pe teritoriul Basarabiei și RSSA Moldovenească pînă la 28 iunie 1940, exilate sau care au plecat din Moldova începînd cu anul 1940, dar de asemenea urmașii lor dispun de posibilitatea de a fi restabiliți în cetățenia Republicii Moldova conform unei cereri oficiale.

Întrebarea privind cetățenia minorilor este decisă de către părinți, care sunt restabiliți în cetățenia Republicii Moldova. La atingerea vîrstei de 14 ani, este necesar acordul copilului.

Restabilirea în cetățenie a unuia dintre soți nu implică schimbarea cetățeniei celuilalt soț. Cetățeanul străin sau persoana apatridă în calitate de soț a persoanei restabilite în cetățenia Republicii Moldova, poate dobîndi cetățenia Republicii Moldova în baza condițiilor legii în vigoare.

Legislația Republicii Moldova permite cetățenia dublă (multiplă). În legătură cu aceasta, foștii cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc permanent peste hotare și doresc să restabilească cetățenia Republicii Moldova, pot să depună cererea corespunzătoare la ambasadă sau misiunea consulară a Republicii Moldova peste hotare.

 • Dobîndirea cetățeniei RM în rezultatul admiterii la cetățenie (cetățenia Moldovei prin căsătorie, cetățenia Moldovei pentru investiții).

Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova. Articolul 15 — Dobîndirea cetățeniei în rezultatul admiterii la cetățenie

La cetățenia Republicii Moldova pot fi primiți cetățenii străini sau persoanele apatride, care au atins vîrsta de 16 ani:

1) care nu s-au născut pe acest teritoriu, dar care locuiesc aici și dispun de reședință permanentă în ultimii 10 ani, sau care sunt căsătoriți cu un cetățean al Republicii Moldova nu mai puțin de 3 ani;

2) care dispun de surse legale de întreținere pe teritoriul Republicii Moldova;

3) care cunosc limba de stat îndeajuns, încît să participe la viața socială a republicii;

4) care cunosc bazele Constituției Republicii Moldova;

5) care au demonstrat prin comportament și atitudine devotamentul față de stat și poporul Republicii Moldova;

6) care s-au dezis de cetățenia altei țări, dacă dispuneau de aceasta.

Persoanele, primite în cetățenia Republicii Moldova, susțin în mod obligatoriu jurămîntul de fidelitate a Republicii Moldova, care prevede conținutul următor:

"Eu (Numele, prenumele) jur să fiu un cetățean devotat al Republicii Moldova, să respect cu sfințenie Constituția acesteia și alte legi, să nu întreprind nici o acțiune îndreptată împotriva intereselor, integrității și prestigiului Republicii Moldova".

Jurămîntul este susținut în ziua obținerii documentelor, care confirmă cetățenia Republicii Moldova.

 • Naturalizare (la confirmarea anumitor condiții).

Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova. În articolul 17 a legii în cauză este specificat, cum este posibil a deveni cetățean a Republicii Moldova prin naturalizare.

(1) Cetățenia Republicii Moldova poate fi acordată pe baza cererii cetățeanului străin, care locuiește legal și permanent pe teritoriul Republicii Moldova, care:
a) legal și neîncetat locuiește pe teritoriul Republicii Moldova în decurs de nu mai puțin ultimii 10 ani. Pentru persoanele apatride, refugiați și persoane, beneficiare de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani; sau b) legal și neîncetat locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova în decurs de 5 ani pînă la momentul atingerii vîrstei de 18 ani, sau c) este căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova în decurs de cel puțin 3 ani și pe parcursul ultimilor 3 ani legal și neîncetat locuiește pe teritoriul Republicii Moldova; sau d) pe parcursul ultimilor 3 ani locuiește legal și neîntrerupt la părinți (inclusiv adoptivi) sau copii (inclusiv adoptați), care sunt cetățeni ai Republicii Moldova; dar de asemenea e) cunoaște și respectă prevederile Constituției; și
f) a susținut testul privind identificarea nivelului de cunoaștere a limbii de stat; și g) dispune de surse legale de întreținere.
(2) Procedura de identificare a nivelului de cunoaștere a prevederilor Constituției și a limbii de stat, de către persoanele care au solicitat dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova, se stabilește de stat.
(3) Termenul de ședere legală și continuă, de către un străin, pe teritoriul Republicii Moldova se calculează de la data obținerii dreptului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, emis de autorități. Data eliberării documentului, care confirmă dreptul cetățeanului străin de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, de către autorități, se consideră data autorizării șederii și se confirmă prin documente oficiale, emise de autoritățile competente ale Republicii Moldova, sau date din Registrul de Stat al populației.
(4) Șederea străinului pe teritoriul Republicii Moldova se consideră legală și permanentă, dacă după autorizarea șederii:
а) străinul nu a emigrat din Republica Moldova;
b) străinului nu i-a fost anulat sau revocat dreptul de ședere, nu a fost anulat sau suspendat statutul de persoană apatridă, nu i-a fost anulat statutul de refugiat sau nu a fost lipsit de acest statut;
c) prelungirea dreptului de ședere a avut loc în mod consecutiv.
(5) În cazul în care străinul, care în timpul șederii legale pe teritoriul Republicii Moldova și-a schimbat statutul juridic, la calcularea termenului de ședere se ia în considerare termenul de ședere în conformitate cu statutul anterior, dacă acest termen este neîntrerupt.

 • Cetățenia Moldovei pentru investiții

Prețurile relativ mici la înregistrarea pașaportului RM și posibilitățile, de care dispun posesorii cetățeniei Moldovei, deseori trezesc interesul cetățenilor străini.

 • care vizitează țările UE în mod regulat, pe motiv de afaceri, lucru și hobby-uri (forumuri, conferințe, călătorii la turnee sportive și altele);

 • care planifică înregistrarea vizei E2 către SUA;

 • care călătoresc mult prin Europa;

 • care dispun de bunuri imobiliare în țările UE și zonele Schengen, și doresc să petreacă un oarecare timp acolo;

 • care planifică mutarea în orice stat al Uniunii Europene.

Programe de acest gen există în mai multe țări și se bucură, în mod deosebit, de solicitare în țările insulelor Caraibe. Guvernul Republicii Moldova propune cetățenilor străini a procura cetățenia Republicii Moldova, ca a doua, pentru investiții.

 • 100 000 € pentru o persoană;

 • 115 000 € pentru un cuplu căsătorit;

 • 145 000 € pentru o familie de 4 persoane;

 • 155 000 € pentru o familie de 5 și mai multe persoane;

Taxa de la guvern este:

 • 5 000 € pentru o persoană;

 • 2 500 € pentru un soț;

 • 1 000 € pentru fiecare copil în vîrsta de pînă la 29 de ani (cu condiția că copilul depinde în mod financiar de solicitant);

 • 5 000 € pentru fiecare părinte (de la 55 ani);

Taxa pentru efectuarea verificării:

 • 6 000 € pentru un solicitant;

 • 5 000 € pentru fiecare persoană;

Cheltuieli suplimentare achitate:

 • 35 000 € pentru prelucrarea cererii;

 • 300 € pentru achitarea pașaportului propriu-zis;

Cei, care vor primi pașaport în baza procesului de naturalizare, trebuie să respecte anumite condiții, cele mai principale dintre ele:

 • persoana care depune documente pentru pașaport și cetățenie trebuie să fie mai mare de 18 ani;

 • viitorul cetățean poate să fie născut oriunde, dar trebuie să locuiască în republică nu mai puțin de 10 ani, sau să fie căsătorit cu un cetățean al țării cel puțin 3 ani;

 • cetățean potențial al țării poate fi și un refugiat, inclusiv, dacă acesta dispune de statut special și locuiește pe teritoriul Moldovei legal nu mai puțin de 8 ani; cetățenia Moldovei și pașaportul pot fi obținute doar în cazul în care există o sursă legală de venit;

 • în mod obligatoriu va fi necesară cunoașterea limbii române și a Constituției;

 • este necesar de a dispune de statutul de membru cumsecade al societății, ce este posibil doar în cazul în care există documentele corespunzătoare;

 • la prezența cetățeniei altor țări, va fi necesară renunțarea la acestea.

Stăpînirea limbii se presupune la nivel de bază — persoana trebuie să știe să citească, să scrie și să vorbească, să înțeleagă ceea ce a fost spus, să participe liber la rezolvarea întrebărilor de ordin cotidian, social și birocratic.

Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova. Articolul 18 – Nivelul cunoașterii limbii de stat

(1) Se consideră că persoana cunoaște limba de stat, dacă:
a) înțelege îndeajuns informația de ordin uzual și oficial;
b) participă la conversație și răspunde la întrebări cu caracter uzual;
c) poate citi liber și înțelege îndeajuns orice texte cu caracter social, legi și alte acte normative;
d) poate scrie o expunere la o temă uzuală.
(2) la examinarea cererilor de naturalizare, cerința cunoașterii prevederilor Constituției și cunoașterii limbii de stat nu se aplică la: a) pensionarilor conform vîrstei;
b) invalizilor, a căror invaliditate este stabilită pentru o perioadă nedeterminată.

Documentele necesare pentru cetățenia Moldovei:

- cerere pentru obținerea cetățeniei;

- informații autobiografice (vor conține detalii despre data și locul nașterii, studii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupația și locul de trai);

- două poze color 35 х 45 mm;

- certificat de naștere;

- document de identitate (buletin de identitate, pașaport, pașaport străin);

- certificat de căsătorie/divorț (în caz de divorț, femeile prezintă un extras din Cartea de înregistrare a căsătoriei);

- certificat de naștere a copiilor pînă la 18 ani;

- certificat de naștere a părinților sau strămoșilor. În cazul decesului acestora este prezentat certificat de deces;

- cazier juridic din țara de reședință și din Republica Moldova;

- bonul privind achitarea plății de stat în valoare de 150 de lei în MAEIE sau 10 euro în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare.

Cererea și autobiografia solicitantului sunt completate în limba română și limba rusă. Documentele, realizate în alte limbi, în afară de limba română și limba rusă, trebuie să fie prezentate conform unei traduceri certificate notarial în una dintre limbile enumerate.

Mulți doritori de a obține cetățenia Republicii Moldova nu cunosc toate subtilitățile și principiile obținerii acesteia. Pentru a facilita procedura de înregistrare a actelor și depunerea acestora, puteți apela la o companie specializată – Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup