Redobândirea cetăţeniei Moldovei: nuanţe principale

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova — posibilitatea în cauză este valabilă pentru cetăţenii care au beneficiat înainte de cetăţenia moldovenească şi au dreptul de a depune documente la restabilire cu păstrarea cetăţeniei statului străin, cu acordul ţării respective.

Legea Republicii Moldova despre cetăţenia Republicii Moldova

(old.mtic.gov.md/)

Articolul 16. Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

(1) Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova, poate redobîndi la cerere cetăţenia în cauză, cu păstrarea la dorinţă a cetăţeniei străine, cu excepţia cazurilor stipulate în punctele a)–d) articolul 20*.

  1. Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu punctul c) articolul 23**, aceasta nu mai poate fi restabilită. În restul cazurilor stipulate în articolul 23, cetăţenia poate fi redobîndită numai în condiţiile naturalizării, dar nu mai devreme decît peste 5 ani de domiciliu legal şi permanent pe teritoriul Republicii Moldova, din momentul retragerii cetăţeniei.

*Articolul 20. Temeiurile refuzului de acordare sau redobîndire a cetăţeniei

(1)Cetăţenia Republicii Moldova nu se acordă sau nu poate fi redobîndită de către persoanele:

a) care au săvîrşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii;

d) care desfăşoară activitate, îndreptată spre periclitarea securităţii statului, ordinii publice, sănătăţii şi moralităţii populaţiei;

*Articolul 23. Retragerea cetăţeniei

(1) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova persoanei care:

a) a obţinut cetăţenia în mod fraudulos, prin intermediul prezentării unei informaţii false, prin ascunderea unor date importante sau în lipsa temeiurilor prevăzute de legislaţia în vigoare ori de legislaţia anterioară despre cetăţenie;

b) s-a înrolat benevol în forţe armate străine;

**c) a săvîrşit fapte deosebit de grave, care au adus prejudicii majore statului;

d) nu respectă condiţiile de efectuare şi menţinere a investiţiilor, prevăzute în punctele (1) şi (6) ale articolului 17 (Condiţiile de Naturalizare).

(2)Nu se admite retragerea cetăţeniei în baza temeiurilor prevăzute în aliniatul (1), dacă în rezultat persoana va deveni apatridă, cu excepţia motivelor prevăzute în punctul a).

  1. Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova nu produce schimbarea cetăţeniei soţiei sau copiilor persoanei, lipsite de cetăţenie.

Legea Republicii Moldova despre cetăţenia Republicii Moldova. Articolul 24.

Persoanele care s-au născut şi au trăit pe teritoriul Basarabiei şi RSSA Moldovenească pînă la 28 iunie 1940, exilate sau care au plecat din Moldova începînd cu anul1940, dar de asemenea strămoşii acestora pot fi restabiliţi în cetăţenia Republicii Moldova.

Întrebarea privind cetăţenia minorilor este decisă de către părinţi, care sunt restabiliţi în cetăţenia Republicii Moldova. La atingerea vîrstei de 14 ani este nevoie de acordul copilului.

Restabilirea în cetăţenie a unuia dintre soţi nu determină schimbarea cetăţeniei celuilalt soţ. Cetăţeanul străin sau persoana apatridă în calitate de soţ al persoanei, restabilite în cetăţenia Republicii Moldova, poate obţine cetăţenia Republicii Moldova pe baza legislaţiei în vigoare.

Legislaţia Republicii Moldova permite cetăţenia dublă (multiplă). În legătură cu aceasta, foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, care locuiesc legal şi permanent peste hotare şi doresc să restabilească cetăţenia Republicii Moldova, pot să depună cerere corespunzătoare la ambasadă sau misiunea consulară a Republicii Moldova peste hotare.

Care documente sunt necesare pentru redobîndirea cetăţeniei moldoveneşti?

Pentru redobîndirea cetăţeniei moldoveneşti sunt necesare următoarele documente:

  1. Cerere pe numele preşedintelui Republicii Moldova;

  2. Copia buletinului de identitate;

  3. Certificat despre ieşirea din cetăţenie sau pierderea acesteia;

  4. Certificat despre componenţa familiei de la locul de reşedinţă (certificat despre starea civilă a solicitantului şi a copiilor minori ai acestuia, în caz de necesitate certificat de deces a unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici, născuţi în Moldova);

  5. Certificat autobiografic (cu date despre plecarea peste hotare, despre locul de trai, locul de muncă, motivele pierderii/refuzului de la cetăţenie);

  6. Cazier juridic din ţara în care locuieşte solicitantul;

  7. 4 fotografii colore (3,5*4,5 cm).

Toate documentele se depun în 3 exemplare. Merită de specificat că legislaţia în vigoare permite în procesul de examinare a cererii să solicite documente suplimentare (certificat de divorţ, certificate despre adopţie, acte, eliberate de instanţe judecătoreşti, copiile certificatelor de naştere şi alte certificate şi acte).

Pentru a simplifica procedura de depunere a documentelor şi colectarea preventivă a acestora puteţi apela la Centrul Multifuncţional de Documente Emigrare. Specialiştii centrului dat înţeleg şi cunosc perfect toate subtilităţile şi scurtăturile în legea despre cetăţenie. La întrebarea dumneavoastră, cum aş putea obţine cetăţenia Republicii Moldova în baza căsătoriei, dumneavoastră veţi obţine un răspuns detaliat. Apelaţi şi primiţi consultaţia adevăraţilor profesionişti, care deja pe parcursul a 11 ani ajută a obţine cetăţenia RM, a României şi Federaţiei Ruse. De asemenea, vă puteți familiariza cu serviciul nostru de obținere a pașaportului cetățean al Moldovei.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup