Comandă un apelComandă un serviciu

A primi paşaport moldovenesc pe baza cerificatului de naştere a

Persoanele, mai mari de 18 ani care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent dacă beneficiază de cetăţenia unei alte ţări şi locuiesc în republică sau peste hotare, pot să primească cetăţenie moldovenească prin procedură simplificată.

Centrul Multifuncţional de Documente Emigrare.md oferă un spectru larg de servicii şi consultaţii în ceea ce priveşte obţinerea cetăţeniei moldoveneşti pe baza certificatului de naştere a Republicii Moldova. Vă vom povesti cum să obţineţi paşaport moldovenesc pe baza acestui document, şi vă vom ajuta să colectaţi pachetul necesar de documente pe baza procurii, în care ţară nu v-aţi afla.

Care documente vor fi nevoie?

 • cerere în 2 copii;
 • biografie succintă;
 • certificat de naştere;
 • buletin;
 • paşaport;
 • extract privind componenţa familei;
 • document, care confirmă lipsa antecedentelor penale în Republica Moldova;
 • certificat de naştere/deces a părinţilor sau bunicilor;
 • confirnarea achitării taxei de înregistrare;
 • 4 fotografii 3,5х4,5 см.

Apelînd la compania Emigrare.md, dumneavoastră plătiţi doar pentru serviciile prestate de care beneficiaţi într-un termen minimal posibil. Faceţi doar un singur pas înainte către visul vostru chiar azi şi deschideţi pentru dumneavoastră toate posibilităţile cetăţeniei Republicii Moldova împreună cu Centrul Multifuncţional de Documente Emigrare.md!

FAQ: Молдавское гражданство по рождению. Как получить гражданство Молдовы на основании рождения?

❓🔔 Кто может получить паспорт Молдовы по рождению?

🥇🔎 Согласно Закону о гражданстве РМ, приобретение молдавского гражданства по рождению возможно в случаях, когда:

 • оба родителя или один из родителей на момент рождения является гражданином Республики Молдова;
 • ребенок, родившийся на территории РМ от родителей, которые являются лицами без гражданства;
 • ребенок, родившийся на территории РМ от родителей, которые не являются гражданами страны, но имеют вид на жительство в стране;
 • ребенок, родившийся на территории Республики Молдова от родителей, являющихся иностранными гражданами, или один из родителей является лицом без гражданства, а другой родитель – иностранным гражданином;
 • ребенок, найденный на территории РМ, признается ее гражданином до тех пор, пока не будет доказано обратное до его совершеннолетия (18 лет).
Лица в возрасте старше 18 лет, родившиеся на территории Республики Молдовы, независимо от того, имеют ли они гражданство другого государства и проживают в республике или за рубежом, могут по упрощенной процедуре получить гражданство и паспорт Молдовы.

❓🔔 Как быстро рассматривается заявление на гражданство РМ?

🥇🔎 Согласно действующему законодательству Республики Молдова, срок рассмотрения заявлений и представлений по вопросам гражданства Молдовы не должен превышать одного года.

❓🔔 Какие документы необходимы для подачи заявления?

🥇🔎 Необходимые документы для подачи заявления:
 • Заявление в 2-х экземплярах;
 • Краткая автобиографическая справка;
 • Свидетельство о рождении;
 • Внутренний и заграничный паспорт;
 • Справка о составе семьи;
 • Справка об отсутствии судимости;
 • 4 фотографии (35*45 мм);
 • Свидетельство о рождение/смерти родителей, бабушки/дедушки;
 • Подтверждение оплаты государственной пошлины.

❓🔔 Можно ли вообще приобрести гражданство РМ для всей семьи?

🥇🔎 Да, это возможно. Паспорт Молдовы могут также получить:
 • Супруг/Супруга
 • Дети в возрасте до 29 лет
 • Дети, независимо от возраста, имеющие психическую или физическую инвалидность
 • Родители главного заявителя и/или супруги/а от 55 лет и старше
Prețul serviciilor: 400 EURO
Consolidarea și dezvoltarea structurii

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md a fost creat acum 11 ani și propune ajutor calificat în pregătirea și depunerea documentelor pentru cetățenia română, moldovenească și rusă.

Noi cunoaștem că dificultatea de a trece anumite etape pentru obținerea pașaportului străin, deseori se soldează cu dezicere, ce aceea în acest timp de ani de experiență, echipa noastră de specialiști au formulat un sistem eficient și clar de colectare și depunere a documentelor, indiferent de locul de trai al clientului.

Juriștii noștri se iau de cazurile, în care alte companii populare refuză în ajutor. Pentru noi nu există sarcini irealizabile, de aceea în echipa Centrului Multifuncțional de Documente Emigrare.md lucrează juriști calificați în domeniul migrației, cu o experiență mare și capacitatea de a găsi soluții optime în situațiile dificile.

Sarcina organizației

Principiul de bază activității noastră – oferirea unui ajutor juridic calitativ, calificat și însoțirea persoanelor fizice, care au decis să obțină cetățenia străină! Avantajele colaborării cu echipa Emigrare.md:

 • Atitudinea corectă și cinstită față de client
 • Legalitate
 • Operativitate
 • Abordare individuală
 • Soluționarea problemelor dificile
 • Colaboratori înalt calificați

Având grijă de bunăstarea dumneavoastră, noi devenim mai buni: achiziționăm cunoștințe noi, experiență și îmbunătățim calificarea. Aflați de la consultanții noștri, cum puteți obține simplu cetățenia Română, Moldovei și Rusiei.

Cum noi lucrăm
1
etapă
Consultațiile. Cu clientul se realizează o întîlnire individuală sau online, pe parcursul căreia clarificăm de ce fel de suport are nevoie clientul. De exemplu, cetățenia cărei țări acesta dorește să o obțină.
2
etapă
Definirea documentelor, semnarea contractului. Pentru obținerea cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei există un anumit pachet necesar de documente, specific pentru fiecare stat. În aceasta etapă le determinăm și discutăm condițiile de colaborare cu clientul, încheiem contractul de prestare a serviciilor.
3
etapă
Restabilirea actelor lipsă. În baza procurii, obținem documentele necesare din arhive și oficiile de Stare Civilă, pentru a colecta pachetul complet. Participarea personală sau prezența clientului nu este obligatorie.
4
etapă
Pregătirea și verificarea dosarului. După pregătirea pachetului de documente, juriștii companiei îl verifică, excluzând greșelile și neclaritățile. În caz de necesitate, are loc traducerea documentelor, legalizarea notarială sau apostilarea.
5
etapă
Depunerea documentelor. Realizăm depunerea dosarului de obținere a cetățeniei străine în organele competente. Dacă va fi necesară prezența personală a clientului, el va fi însoțit de către un specialist companie Emigrare.md.
6
etapă
Obținerea cetățeniei străine. După parcurgerea etapelor de verificare și înregistrare a actelor, dumneavoastră obțineți un document de confirmare a cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei.
Comentariile experților
Victor Ochinciuc
Victor Ochinciuc
Director general
"Compania Emigrare.md – aceasta este 11 ani de experienţă în domeniul migraţiei, jurişti competenţi, şi schema de asistenţă care funcţionează bine în obţinerea cetăţeniei străine. Serviciile noastre includ, de asemenea : consultaţii juridice, birou de traduceri, servicii de transport, reprezentarea intereselor în instanţe şi altele. Aflaţi, cum puteţi deveni cetăţean a României, Moldovei sau Rusiei de la consultanţii noştri".
Ochinciuc Iuliana
Ochinciuc Iuliana
Consultant expert pe întrebările privind emigrarea
"Pentru ajutor, la noi deseori apelează cetăţenii Moldovei, Ucrainei, Rusiei, şi ale alor ţări CSI. Fiecare are scopurile şi planurile sale. De-a lungul anilor, am învăţat să găsim cele mai bune soluţii la problemele clienţilor, indiferent de locaţia lor. Noi construim colaborarea în aşa mod, încît să minimizăm participarea clienţilor la problemele de hîrtie. Anume de aceasta, noi întotdeauna satisfacem nevoile tuturor care au nevoie de ajutor juridic".
Scroll up