Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova conform dreptului de naștere

Cetățenia Republicii Moldova se păstrează și pe teritoriul Moldovei, și peste hotarele acesteia, pe teritoriile altor țări, unde nu se realizează suveranitatea nici uneia dintre țări.

Cetățenii străini și persoanele apatride dispun de posibilitatea de a dobîndi cetățenia Republicii Moldova în baza mai multor motive. Unul dintre aceste motive – cetățenia după dreptul de naștere. Ordinea dobîndirii cetățeniei Republicii Moldova și refuzul acesteia sunt prevăzute de către legislația in vigoare.

Dobîndirea cetățeniei prin naștere

Potrivit legii privind cetățenia Republicii Moldova, dobîndirea pașaportului moldovenesc prin naștere este posibilă în cazurile în care:

 • Ambii părinți sau unul dintre părinți, la momentul nașterii copilului, sunt/este cetățean al Republicii Moldova;

 • Copilul, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, ai cărui părinți sunt persoane apatride;

 • Copilul, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova de la părinți, care nu sunt cetățeni ai țării, dar care dispun de viză de reședința în țară;

 • Copilul, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova de la părinți, care sunt cetățeni străini, sau unul dintre părinți este persoană apatridă, iar celălalt – cetățean străin;

 • Copilul, găsit pe teritoriul Republicii Moldova, este considerat cetățeanul acesteia pînă cînd nu se va demonstra contrariul, pînă la atingerea majoratului (18) ani.

Termenul de examinare a cererilor și reprezentărilor privind întrebările referitoare la cetățenia Republicii Moldova nu trebuie să depășească un an.

Persoanele mai mari de 18 ani, care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent dacă dispun de cetățenia unui alt stat și locuiesc în republică sau peste hotare, pot obține cetățenia moldovenească și pașaport conform unei proceduri simplificate.

Actele necesare pentru depunerea cererii

 1. Cerere în 2 exemplare;

 2. Informații autobiografice scurte;

 3. Certificat de naștere;

 4. Buletin și pașaport străin;

 5. Certificat privind componența familiei;

 6. Cazier juridic;

 7. 4 fotografii (35*45mm);

 8. Certificat de naștere/deces al părinților, bunicilor;

 9. Confirmarea plății taxei de stat.

Dobîndirea cetățeniei Moldovei prin naștere: Ajutor și consultații

Centrul Multifuncțional de Documentare Emigrare pe parcursul a 11 ani oferă sprijin profesional, în ceea ce privește, obținerea și restabilirea cetățeniei Republicii Moldova si României. Specialiștii centrului vor oferi consultații privind obținerea cetățeniei, vor ajuta la pregătirea pachetului complet de documente pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. De asemenea, pe baza unei procuri, dumneavoastră puteți încredința specialiștilor de la Emigrare.md întreaga procedură, chiar dacă vă aflați într-o altă țară.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup