Cum se poate de obținut cetățenia Republicii Moldova prin căsătorie? Termeni, cerințe și documente necesare

Întrebările privind cetățenia Republicii Moldova se decid pe baza normelor Constituției și a Legii privind cetățenia Republicii Moldova, precum și a altor acte normative și internaționale, în care este implicată Republica Moldova. Cetățenia Moldovei prin căsătorie – una dintre metodele posibile de a deveni deținătorul pașaportului moldovenesc.

Cerințe și condiții pentru a obține cetatenie Moldovei prin căsătorie

Cetățenii străini sau persoanele apatride au dreptul de a depune cererea pentru dobîndirea cetățeniei Moldovei :

 • Prin naștere;

 • Ca urmare a adopției și tutelei;

 • Prin redobîndire;

 • În ordinea naturalizării (anume în această metodă este inclus punctul – obținerea cetățeniei moldovenești prin căsătorie cu un cetățean al Republicii Moldova).

Prin naturalizare, dreptul la cetățenia Republicii Moldova este acordat cetățenilor străini care nu s-au născut pe teritoriul Moldovei, dar care locuiesc legal în Moldova:

 • Nu mai puțin de ultimii 10 ani;

 • Locuiește permanent și legal în Moldova pe parcursul a 5 ani pînă la atingerea majoratului;

 • Este persoană apatridă sau oficial, în conformitate cu legislația în vigoare, este recunoscut ca refugiat și locuiește pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 8 ani;

 • Locuiește permanent și legal, nu mai puțin de 3 ani, la părinți sau copii (inclusiv copii adoptați şi părinți adoptivi), care sunt cetățeni ai Republicii Moldova;

 • Căsătorit/ă nu mai puțin de 3 ani cu un cetățean al Moldovei.

Cererea pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova este depusă la ambasadele sau consulatele Moldovei în țări străine, la întreprinderea de stat “Registru”.

Cetățenia Moldovei prin căsătorie: Care documente sunt necesare?

 1. Cererea persoanei solicitante în 2 exemplare;

 2. Document de identitate al cetățeanului străin

 • Pașaportul cetățeanului străin sau document de călătorie, permis de ședere – pentru persoana care are dreptul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova;

 • Buletin de identitate – pentru persoanele, pentru care statutul de apatrid este recunoscut sau pentru persoanele care beneficiază de protecție umanitară;

 1. Certificat despre componența familiei (certificat de stare civilă a solicitantului și a copiilor săi minori, dacă este cazul, certificat de deces a unuia dintre părinți, bunici sau străbunici, născuți în Moldova);

 2. Informații autobiografice cu indicarea datei sosirii în Republica Moldova, motivele pentru schimbarea reședinței, locul de reședință, activitatea de muncă, date despre starea civilă, date despre soț/soție și rudele de gradul 1 (părinți, copii);

 3. Bon de plată privind achitarea taxei de stat (150 de lei moldovenești la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau 10 euro la misiunea diplomatică a Republicii Moldova într-un stat străin);

 4. Cazier juridic din țările (țara), cetățeanul cărora (căreia) sunteți, și de asemenea din Moldova;

 5. Certificat de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritățile competente;

 6. 4 fotografii color (3,5*4,5 cm);

 7. Certificat de la locul de muncă sau de studiu (certificatul de la muncă este necesar pentru a confirma viabilitatea financiară), șomerii prezintă un certificat de la autoritatea competentă care confirmă sursele legale de venit ale solicitantului (venit din depozite sau alte activități legale, pensie, bursă, indemnizație de hrană, indemnizație de șomaj, indemnizație pentru copil);

 8. Certificat care atestă trecerea unui examen special privind limba de stat și normele Constituției Republicii Moldova (cu excepția cazurilor prevăzute în partea (2) articolul 18 din Legea privind cetățenia Republicii Moldova № 1024/2000 pensionari de vîrstă, persoane cu dizabilități, a căror dizabilitate este stabilită pentru o perioadă nedeterminată).

Termenul de examinare a cererilor și reprezentărilor privind cetățenia Republicii Moldova nu trebuie sa depășească un an. Această normă este stabilită de către legea în vigoare.

Pentru a simplifica procedura depunerii actelor și colectarea acestora în prealabil, dumneavoastră puteți contacta Centrul Multifuncțional de Documente - Emigrare.md. Specialiștii acestui centru înțeleg și cunosc toate subtilitățile și căile ascunse în legea despre cetățenie. La întrebarea dumneavoastră, cum să obţineți cetățenia Moldovei prin căsătorie, veți primi răspunsuri complete. Sunați și primiți o consultație de la adevărați profesioniști, care deja pe parcursul a 11 ani ajută la înregistrarea și obținerea cetățeniei Republicii Moldova, a României și Federației Ruse.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup