Cum un cetățean al Republicii Moldovenești Nistrene poate dobîndi cetățenia Moldovei? Unde de apelat și care documente sunt necesare?

Locuitorii republicii nerecunoscute din partea stîngă a Nistrului, care dețin pașaportul Transnistriei sau Federației Ruse, și care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, pot apela pentru dobîndirea pașaportului RM și cetățeniei. Centrul de documentare localizat în orașul Bender (Tighina) primește cereri pentru obținerea pașaportului moldovenesc.

Procedura de obținere a pașaportului moldovenesc presupune trecerea cîtorva etape:

 • depunerea cererii scrise;

 • identificarea identității solicitantului;

 • fotografiere;

 • amprentare.

În cazul în care, din anumite motive fizice, solicitantul nu poate trece procedura de amprentare, etapa dată va fi omisă.

Documentele necesare pentru cetățeanul RMN la depunerea cererii pentru pașaport moldovenesc

Documentele care sunt necesare a fi prezentate, includ acte de identitate ale solicitantului, dar de asemenea niște acte de stare civilă, datele cărora trebuie incluse în registrul de stat:

 • document de identificare valabil, pentru uz intern – buletin de identitate, buletin de identitate temporar sau pașaport în stil sovietic (model din anul 1974)*;

 • pașaportul anterior (dacă acesta există) sau cerere despre pierderea/furtul pașaportului;

 • cerere de deținere a două pașapoarte valabile, dacă este necesar;

 • document, care confirmă grupa sanguină, la prima documentare;

 • confirmarea plății taxelor și a tarifelor pentru eliberarea pașaportului;

 • documente, care confirmă dreptul la privilegii, în caz de necesitate (pentru persoanele care dispun de privilegii la eliberarea pașaportului, în corespundere cu prevederile legii).

Notă: buletinul de identitate temporar trebuie să fie acompaniat de acte de stare civilă, după necesitate: certificat de naștere; certificate de schimbare a familiei și/sau numelui; certificat de căsătorie/divorț; certificat de înregistrare a decesului a soțului/soției.

Pachetul de acte pentru persoane minore sau persoane aflate sub custodie sau tutelă

Pentru înregistrarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, pentru persoane minore sau persoane aflate sub custodie sau tutelă, sunt prezentate următoarele documente, în dependență de circumstanțe:

 • document de identitate a reprezentantului legal, pentru utilizare internă;

 • document de identitate a minorului, pentru utilizare internă, dacă acesta a atins vîrsta de 16 ani;

 • decizia autorității tutelare și de custodie (pentru persoanele aflate sub custodie sau tutelă);

 • pentru mamele singure – document care confirmă acest statut, emis de autoritățile de înregistrare a actelor de stare civilă;

 • documente de stare civilă (certificat de naștere; certificat de schimbare a familiei și/sau numelui minorului sau aviz de anulare, corectare și/sau completare a înregistrării actului de stare civilă, certificat de înregistrare a căsătoriei, certificat de divorț sau de înregistrare a decesului părinților);

 • document, care confirmă grupa sanguină a minorului, la prima documentare;

 • confirmarea achitării taxelor și tarifelor pentru eliberarea pașaportului;

 • declarația unuia dintre reprezentanții legali, care confirmă acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate, depusă în scris către persoana responsabilă a unității, sau legalizată la notariat, în cazul în care părinții sunt căsătoriți, nu sunt căsătoriți sau divorțați, dacă nu este stabilit prin decizia judecătorească cu care dintre părinți rămîne copilul minor;

La depunerea cererii persoanei minore, a cărei părinți sunt divorțați, se prezintă decizia finală și necondiționată a instanței de divorț. Dacă instanța judecătorească a stabilit locul de trai al minorului cu unul dintre părinți, pentru eliberarea pașaportului în numele minorului, este necesară prezentarea declarației părintelui depusă în scris persoanei responsabile a unității sau legalizată notarial, unde este stipulat acordul pentru eliberarea documentului de identitate persoanei reprezentate.

Poate fi respinsă cererea de obținere a cetățeniei moldovenești?

Refuzul de a acorda cetățenia Republicii Moldova cetățenilor din stânga Nistrului poate avea loc din următoarele motive:

 1. Participarea la crime de război împotriva poporului Republicii Moldova sau a omenirii în general.
 2. Suspectarea de activități teroriste.
 3. Neîndeplinirea cerințelor pentru obținerea cetățeniei acestei țări.
 4. Furnizarea de informații falsificate sau documente falsificate.
 5. Greșeli în documentele prezentate.
 6. Incoerențe în datele din diferite documente.

Fiți atenți la toate cerințele și condițiile pentru obținerea cu succes a cetățeniei moldovenești, în special dacă sunteți cetățean al stângii Nistrului

Înregistrarea documentelor pentru cetățenia RM cu compania Emigrare

Echipa de specialiști de la compania Emigrare propune ajutor profesional la obținerea cetățeniei Moldovei pentru cetățeni străini, inclusiv pentru locuitorii Transnistriei. La consultarea personală cu specialistul de la Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md dumneavoastră veți afla cum și unde să colectați tot pachetul necesar de documente pentru a deveni cetățean al Republicii Moldova și veți beneficia de tot suportul necesar în complex.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup