Comandă un apelComandă un serviciu

Obținerea cetățeniei moldovenești prin recunoaștere

Сentrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md propune consultații competente și oferirea de suport în obținerea cetățeniei moldovenești, pe cale de recunoaștere.

Cetățenia Moldovei prin recunoaștere poate fi obținută de către persoanele, care:

 • s-au născut în RM;

 • au unul sau doi părinți, care s-au născut în Moldova;

 • s-au născut până la 28.06.1940 pe teritoriul RM (și urmașii lor) sau au fost exilați/au părăsit țara din alte motive, după această dată ;

 • Locuiesc permanent și legal pe teritoriul Moldovei din 26.06.1990 până acum.

Ce documente sunt necesare?

 • cerere-anchetă în 2 exemplare;

 • biografie scurtă (când și unde a locuit în RM, unde a lucrat, de ce a părăsit țara);

 • certificat de naștere;

 • buletin de identitate;

 • pașaport;

 • extras de componență a familiei;

 • cazier juridic moldovenesc;

 • certificatul de naștere/deces al părinților sau a bunelului/bunicii;

 • confirmarea achitării taxelor de stat;

 • 4 fotografii 3,5x4,5 cm.

Dumneavoastră trebuie să știți: cererea și biografia scurtă se primesc în original, dacă sunt întocmite în limba rusă sau română. Documentele în alte limbi trebuie să fie traduse în rusă sau română și să fie legalizate notarial.

Adresându-vă la Emigrare.md, dumneavoastră beneficiați de asistență juridică de calitate. Garantăm obținerea maximal rapidă a cetățeniei Moldovei, pe cale de recunoaștere!

 

🔎FAQ: Приобретение гражданства Молдовы путем признания. Как получить и что нужно знать?

🥇🔎❓ Кто может получить гражданство РМ путем признания?

🗹 Получить гражданство Молдовы путем признания могут лица, которые:
 • родились в РМ;
 • имеют одного или обоих родителей, которые были рождены в Молдове;
 • родились до 28.06.1940 года на территории РМ (и их наследники) или были сосланы/покинули страну по другим причинам после этой даты;
 • Постоянно и легально проживают на территории Молдовы с 23.06.1990 года и по сей день.

🥇🔎❓ Какие документы нужны для получения гражданства РМ путем признания?

🗹 Пакет документов для приобретения молдавского гражданства через признание должен содержать:
 • заявление-анкета в 2-х экземплярах;
 • краткая биография (когда и где жил в РМ, где работал, почему покинул страну);
 • свидетельство о рождении;
 • национальный паспорт;
 • загранпаспорт;
 • выписка о составе семьи;
 • документ, подтверждающий отсутствие судимости в РМ;
 • свидетельство о рождении/смерти родителей или бабушки/дедушки;
 • подтверждение уплаты госпошлины;
 • 4 фотокарточки 3,5х4,5 см.

🥇🔎❓ Что еще важно знать перед подачей документов?

🗹 Вам стоит знать, что заявление и краткая биография принимаются в оригинале, если они составлены на русском или румынском языке. Документы на других языках должны быть переведены на румынский или русский и иметь нотариальное заверение.
Чтобы не тратить силы и нервы на бюрократическую волокиту, преодоление бюрократических барьеров, проще и дешевле обратиться за помощью к профессионалам. В данном случае, к лидерам рынка - специалистам компании Emigrare.md.

🥇🔎❓ На каком основании можно также получить гражданство РМ?

🗹 Помимо признания, получить гражданство Молдовы можно еще несколькими способами:
 • при рождении;
 • путем усыновления;
 • посредством восстановления;
 • через натурализацию.
Prețul serviciilor: 550 EURO
Consolidarea și dezvoltarea structurii

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md a fost creat acum 11 ani și propune ajutor calificat în pregătirea și depunerea documentelor pentru cetățenia română, moldovenească și rusă.

Noi cunoaștem că dificultatea de a trece anumite etape pentru obținerea pașaportului străin, deseori se soldează cu dezicere, ce aceea în acest timp de ani de experiență, echipa noastră de specialiști au formulat un sistem eficient și clar de colectare și depunere a documentelor, indiferent de locul de trai al clientului.

Juriștii noștri se iau de cazurile, în care alte companii populare refuză în ajutor. Pentru noi nu există sarcini irealizabile, de aceea în echipa Centrului Multifuncțional de Documente Emigrare.md lucrează juriști calificați în domeniul migrației, cu o experiență mare și capacitatea de a găsi soluții optime în situațiile dificile.

Sarcina organizației

Principiul de bază activității noastră – oferirea unui ajutor juridic calitativ, calificat și însoțirea persoanelor fizice, care au decis să obțină cetățenia străină! Avantajele colaborării cu echipa Emigrare.md:

 • Atitudinea corectă și cinstită față de client
 • Legalitate
 • Operativitate
 • Abordare individuală
 • Soluționarea problemelor dificile
 • Colaboratori înalt calificați

Având grijă de bunăstarea dumneavoastră, noi devenim mai buni: achiziționăm cunoștințe noi, experiență și îmbunătățim calificarea. Aflați de la consultanții noștri, cum puteți obține simplu cetățenia Română, Moldovei și Rusiei.

Cum noi lucrăm
1
etapă
Consultațiile. Cu clientul se realizează o întîlnire individuală sau online, pe parcursul căreia clarificăm de ce fel de suport are nevoie clientul. De exemplu, cetățenia cărei țări acesta dorește să o obțină.
2
etapă
Definirea documentelor, semnarea contractului. Pentru obținerea cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei există un anumit pachet necesar de documente, specific pentru fiecare stat. În aceasta etapă le determinăm și discutăm condițiile de colaborare cu clientul, încheiem contractul de prestare a serviciilor.
3
etapă
Restabilirea actelor lipsă. În baza procurii, obținem documentele necesare din arhive și oficiile de Stare Civilă, pentru a colecta pachetul complet. Participarea personală sau prezența clientului nu este obligatorie.
4
etapă
Pregătirea și verificarea dosarului. După pregătirea pachetului de documente, juriștii companiei îl verifică, excluzând greșelile și neclaritățile. În caz de necesitate, are loc traducerea documentelor, legalizarea notarială sau apostilarea.
5
etapă
Depunerea documentelor. Realizăm depunerea dosarului de obținere a cetățeniei străine în organele competente. Dacă va fi necesară prezența personală a clientului, el va fi însoțit de către un specialist companie Emigrare.md.
6
etapă
Obținerea cetățeniei străine. După parcurgerea etapelor de verificare și înregistrare a actelor, dumneavoastră obțineți un document de confirmare a cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei.
Comentariile experților
Victor Ochinciuc
Victor Ochinciuc
Director general
"Compania Emigrare.md – aceasta este 11 ani de experienţă în domeniul migraţiei, jurişti competenţi, şi schema de asistenţă care funcţionează bine în obţinerea cetăţeniei străine. Serviciile noastre includ, de asemenea : consultaţii juridice, birou de traduceri, servicii de transport, reprezentarea intereselor în instanţe şi altele. Aflaţi, cum puteţi deveni cetăţean a României, Moldovei sau Rusiei de la consultanţii noştri".
Ochinciuc Iuliana
Ochinciuc Iuliana
Consultant expert pe întrebările privind emigrarea
"Pentru ajutor, la noi deseori apelează cetăţenii Moldovei, Ucrainei, Rusiei, şi ale alor ţări CSI. Fiecare are scopurile şi planurile sale. De-a lungul anilor, am învăţat să găsim cele mai bune soluţii la problemele clienţilor, indiferent de locaţia lor. Noi construim colaborarea în aşa mod, încît să minimizăm participarea clienţilor la problemele de hîrtie. Anume de aceasta, noi întotdeauna satisfacem nevoile tuturor care au nevoie de ajutor juridic".
Scroll up