Politica de Confidențialitate a companiei Emigrare.md

Politica de confidențialitate EMG-CONSULTING GROUP, pe site-ul Emigrare.md

Dispoziții generale

Această politică de confidențialitate stabilește politica securității și protecției datelor personale în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, pe care Compania EMG-CONSULTING GROUP (denumită în continuare „Compania”) le implementează în cursul activităților în relațiile sale cu angajații, clienții sau alte persoane vizate.

Compania este pregătită să apere dreptul la viața privată și securitatea datelor personale ale fiecărui Client. Acest lucru este foarte important atât pentru companie, cât și pentru client.

În perioada de cooperare cu fiecare Client, Compania colectează și prelucrează o serie de date cu caracter personal, care intră sub incidența legilor privind protecția datelor cu caracter personal atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul României.

Deoarece clienții noștri sunt cetățeni ai țărilor de mai sus, suntem obligați să respectăm legile relevante din aceste țări.

În activitățile sale zilnice, Compania colectează, stochează și utilizează datele personale ale clienților. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în acest mod în scopuri legale, precum, printre altele, executarea contractelor individuale la care Compania și Clientul sunt părți, precum și în alte scopuri în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și anume Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” , Legea privind protecția datelor cu caracter personal (Lege privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Toate legile și reglementările menționate anterior creează baza juridică necesară pentru aplicarea Directivei 95/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția drepturilor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal este aplicată pentru a respecta cu strictețe angajații / partenerii de afaceri ai Companiei ori de câte ori aceștia procesează datele cu caracter personal în timpul și în cadrul exercitării funcțiilor lor profesionale.

Datele cu caracter personal sunt orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica identitatea unei persoane. Colectarea acestor informații se poate face direct sau indirect în timpul utilizării site-ului web, sau a comunicării cu un consultant al Companiei, sau în timpul semnării contractului.

Datele personale ale Clientului pot fi obținute contactând serviciul de asistență pentru clienți prin telefon, prin chat sau prin formularul de contact, la plasarea unei comenzi sau la abonarea la un buletin informativ.

Prin acordul de a coopera cu Compania noastră, Clientul este de acord cu prelucrarea și utilizarea unor date cu caracter personal. Desigur, aceste date sunt stocate și procesate numai în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate și numai pentru timpul specificat în aceasta.

Pentru, ca politica noastră de confidențialitate să fie cât mai clar posibilă pentru Client, vom explica ce date ne oferă Clientul și ce metode de colectare și procesare a acestor informații folosim.

Numele complet, adresa și informațiile de contact ale clientului (numărul de telefon și adresa de e-mail) - aceste date sunt necesare atât pentru încheierea unui contract cu noi, atât și de exemplu, în scopuri de serviciu, ca informații de contact de opinie (pentru feedback).

Colectăm datele menționate mai sus numai dacă Clientul ne dă consimțământul său activ și voluntar pentru a le utiliza. Fără consimțământul dvs., aceste informații nu vor fi stocate. Toate informațiile sunt stocate atâta timp cât este necesar pentru a furniza serviciile comandate de către Client, pentru a îndeplini termenii contractului încheiat, precum și pentru a ne respecta obligațiile legale.

În conformitate cu condițiile legale impuse de Legea privind protecția datelor și de toate legislațiile ulterioare relevante în legătură cu aceasta, Compania are în vedere protecția datelor cu caracter personal a lucrătorilor săi, clienților și / sau colaboratorilor / partenerilor contractuali având valoare esențială.

Datele cu caracter personal stocate, procesate sau colectate, înregistrate, structurate, acceptate pentru stocare, primite, dezvăluite prin transmisie, șterse și alte date ale clienților reprezintă o prioritate a acestei politici de confidențialitate.

Domeniul de aplicare al acestei politici de confidențialitate

Această politică de confidențialitate stabilește relația juridică care apare în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace complet sau parțial automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât datele personale automatizate care fac parte din sistemul contabil sau sunt destinate introducerii într-un astfel de sistem.

Acțiunile acestei politici de confidențialitate se aplică la:

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal ca parte a activităților Companiei pe teritoriul Republicii Moldova;

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților Companiei în România;

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal de către specialiștii Companiei situate în afara teritoriului Republicii Moldova utilizând fonduri situate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cazului în care aceste fonduri sunt utilizate numai în scopul tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova al datelor cu caracter personal, fiind obiectul prelucrării corespunzătoare.

Această politică de confidențialitate se bazează pe legi și reglementări privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2018 privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și anularea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Vrem ca clienții noștri să aibă încredere în noi. Fiecare Client are întotdeauna posibilitatea de a pune întrebări specialiștilor noștri cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări la care, din păcate, nu ați putut găsi răspunsuri în această politică de confidențialitate sau dacă la un moment dat aveți nevoie de informații mai detaliate, vă rugăm să contactați informațiile de contact specificate pe site-ul web al companiei.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup