Comandă un apelComandă un serviciu

Restabilirea cetățeniei Republicii Moldova

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md propune consultanță migrațională complexă și asistență în restabilirea cetățeniei moldovenești:

 • colectarea documentelor pentru inițierea procedurii de restabilire;
 • verificarea statutului juridic actual în Moldova;
 • consultații și ajutor în toate etapele de pregătire a pachetului de documente.

Să restabilească cetățenia moldovenească pierdut poate practic orice cetățean, care anterior s-a dezis de ea din anumite motive. Dacă persoana în cauză a locuit legal peste hotare, atunci el poate să își restabilească cetățenia RM și în același timp să păstreze cetățenia țării de reședință, dacă pe teritoriul ei este recunoscută cetățenia dublă.

Ce documente sunt necesare, pe lângă cererea de tip formular?

 • autobiografia scurtă, cu indicare locului și perioadei de trai anterioare pe teritoriul Moldovei, rudelor și motivele pierderii cetățeniei;
 • documentul sau decizia, care certifică refuzul de cetățenia RM;
 • cazierul juridic din țara de reședință;
 • certificatul de componență a familiei;
 • pașaport (original și 4 copii);
 • confirmarea achitării taxelor de stat;
 • 4 fotografii colore cu dimensiunile 3,5x4,5mm.

Adresându-vă la Emigrare.md, dumneavoastră beneficiați de asistență juridică de calitate. Garantăm o procedură maximal rapidă de restabilire a cetățeniei moldovenești!

🔎FAQ: Основные вопросы о восстановлении гражданства Республики Молдова

🥇🔎❓ Кто может претендовать на восстановление гражданства Молдовы?

🗹 Восстановить утраченное молдавское гражданство могут практически все граждане, которые ранее отказались от него по каким-то причинам. Если человек законно проживал за рубежом, то он может восстановиться в гражданстве РМ и при этом сохранить гражданство страны проживания, если на ее территории признается двойное гражданство.

🥇🔎❓ Какие документы необходимы для восстановления молдавского гражданства?

🗹 Кроме заявления установленного образца, вам понадобятся следующие документы:

 • краткая автобиография с указанием места и время жительства на территории Молдовы ранее, работы, родственников и причины утраты гражданства;
 • документ или решение, свидетельствующее об отказе от гражданства РМ;
 • документ, доказывающий отсутствие судимости из страны проживания;
 • справка о составе семьи;
 • паспорт (оригинал и копии в количестве 4 шт.);
 • подтверждение уплаты госпошлины;
 • цветные фотокарточки 4 шт. в размере 3,5х4,5 мм.

🥇🔎❓ Какую помощь предлагает Центр Документов Emigrare.md?

🗹 Многофункциональный Центр Документов Emigrare.md предлагает комплексный миграционный консалтинг и содействие в восстановлении молдавского гражданства:

 • сбор документов для инициации процедуры восстановления;
 • проверка существующего правового статуса в Молдове;
 • консультирование и помощь на всех этапах подготовки пакета документов.

🥇🔎❓ Как происходит восстановление недостающих документов?

🗹 Восстановление недостающих актов. На основании доверенности поднимаем из архивов, ЗАГСов нужные документы, чтобы собрать полный пакет.
Заметьте, личное участие или присутствие клиента для этого не требуется.
Prețul serviciilor: 400 EURO
Consolidarea și dezvoltarea structurii

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md a fost creat acum 11 ani și propune ajutor calificat în pregătirea și depunerea documentelor pentru cetățenia română, moldovenească și rusă.

Noi cunoaștem că dificultatea de a trece anumite etape pentru obținerea pașaportului străin, deseori se soldează cu dezicere, ce aceea în acest timp de ani de experiență, echipa noastră de specialiști au formulat un sistem eficient și clar de colectare și depunere a documentelor, indiferent de locul de trai al clientului.

Juriștii noștri se iau de cazurile, în care alte companii populare refuză în ajutor. Pentru noi nu există sarcini irealizabile, de aceea în echipa Centrului Multifuncțional de Documente Emigrare.md lucrează juriști calificați în domeniul migrației, cu o experiență mare și capacitatea de a găsi soluții optime în situațiile dificile.

Sarcina organizației

Principiul de bază activității noastră – oferirea unui ajutor juridic calitativ, calificat și însoțirea persoanelor fizice, care au decis să obțină cetățenia străină! Avantajele colaborării cu echipa Emigrare.md:

 • Atitudinea corectă și cinstită față de client
 • Legalitate
 • Operativitate
 • Abordare individuală
 • Soluționarea problemelor dificile
 • Colaboratori înalt calificați

Având grijă de bunăstarea dumneavoastră, noi devenim mai buni: achiziționăm cunoștințe noi, experiență și îmbunătățim calificarea. Aflați de la consultanții noștri, cum puteți obține simplu cetățenia Română, Moldovei și Rusiei.

Cum noi lucrăm
1
etapă
Consultațiile. Cu clientul se realizează o întîlnire individuală sau online, pe parcursul căreia clarificăm de ce fel de suport are nevoie clientul. De exemplu, cetățenia cărei țări acesta dorește să o obțină.
2
etapă
Definirea documentelor, semnarea contractului. Pentru obținerea cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei există un anumit pachet necesar de documente, specific pentru fiecare stat. În aceasta etapă le determinăm și discutăm condițiile de colaborare cu clientul, încheiem contractul de prestare a serviciilor.
3
etapă
Restabilirea actelor lipsă. În baza procurii, obținem documentele necesare din arhive și oficiile de Stare Civilă, pentru a colecta pachetul complet. Participarea personală sau prezența clientului nu este obligatorie.
4
etapă
Pregătirea și verificarea dosarului. După pregătirea pachetului de documente, juriștii companiei îl verifică, excluzând greșelile și neclaritățile. În caz de necesitate, are loc traducerea documentelor, legalizarea notarială sau apostilarea.
5
etapă
Depunerea documentelor. Realizăm depunerea dosarului de obținere a cetățeniei străine în organele competente. Dacă va fi necesară prezența personală a clientului, el va fi însoțit de către un specialist companie Emigrare.md.
6
etapă
Obținerea cetățeniei străine. După parcurgerea etapelor de verificare și înregistrare a actelor, dumneavoastră obțineți un document de confirmare a cetățeniei României, Moldovei sau Rusiei.
Comentariile experților
Victor Ochinciuc
Victor Ochinciuc
Director general
"Compania Emigrare.md – aceasta este 11 ani de experienţă în domeniul migraţiei, jurişti competenţi, şi schema de asistenţă care funcţionează bine în obţinerea cetăţeniei străine. Serviciile noastre includ, de asemenea : consultaţii juridice, birou de traduceri, servicii de transport, reprezentarea intereselor în instanţe şi altele. Aflaţi, cum puteţi deveni cetăţean a României, Moldovei sau Rusiei de la consultanţii noştri".
Ochinciuc Iuliana
Ochinciuc Iuliana
Consultant expert pe întrebările privind emigrarea
"Pentru ajutor, la noi deseori apelează cetăţenii Moldovei, Ucrainei, Rusiei, şi ale alor ţări CSI. Fiecare are scopurile şi planurile sale. De-a lungul anilor, am învăţat să găsim cele mai bune soluţii la problemele clienţilor, indiferent de locaţia lor. Noi construim colaborarea în aşa mod, încît să minimizăm participarea clienţilor la problemele de hîrtie. Anume de aceasta, noi întotdeauna satisfacem nevoile tuturor care au nevoie de ajutor juridic".
Scroll up