Cazier judiciar moldovenesc

Obţinerea cazierului judiciar moldovenesc

Pentru unele persoane obţinerea unui cazier judiciar moldovenesc este o procedură anevoioasă şi dificilă. Cu toate acestea, actul este destul de important, chiar indispensabil de multe ori. Astfel, pentru a evita situaţiile de disconfort, vă propunem serviciile companiei Emigrare.md. Suntem la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă oferi o gamă largă de servicii, inclusiv şi servicii legate de dobîndirea unui cazier judiciar.
Pentru mai multă claritate, să analizîm informaţia privind eliberarea cazierulu judiciar. Mai întîi de toate cazierul asigură drepturile constituţionale la compartimentul accesului la informaţie atît pentru persoanele fizice cît şi pentru cele juridice. Este asigurată executarea actelor legislative şi normative. De asemenea, este asigurată şi executarea actelor interne ale MAI în vigoare privind prestarea serviciilor informaţionale autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor non-guvernamentale.
Durata de obținere a cazierului judiciar variază în dependenţă de necesitatea celui care solicită acest document. Procedura poate fi încheiată timp de o zi sau pe parcursul a 10 zile calendaristice.
Ulterior, pentru a ridica documentul solicitat, persoana trebuie să se prezinte personal, cu actul de identitate şi documentul (bonul de plată) ce atestă achitarea serviciului.
Este important de ştiut că obținerea cazierului judiciar moldovenesc este posibilă și pentru persoanele din afara țării, în cel mai scurt timp posibil, dar prin intermediul unei procure, eliberate pe numele unui avocat.