Reîntregirea familiei

Obţinerea alocaţiei pentru familie

Deseori, din cauza frecventelor plecări peste hotarele ţării, familiile sunt nevoite să se despartă pe o perioadă de timp. În cazul în care unul dintre soţi hotărăşte să rămână în afara ţării, acesta îşi poate chema familia alături, o asemenea procedură mai este numită şi reîntregirea familiei. Acest tip de viză poate fi solicitat de cetăţean la Ambasada ţării în care se află. Vă oferim atenţiei dumneavoastră informaţia despre cum stau lucrurile în cazul unei asemenea proceduri în termeni generali iar ulterior, în mod particular, se discută de la caz la caz.

Depunerea actelor pentru reîntregirea familiei se poate face pentru:

• soţ sau soţie
• Partener, în cazul în care cuplul este recunoscut legal
• Descendenţi direcţi ai cetăţeanului din Uniunea Europeană, fie a soţului, soţiei sau a partenerului cuplului recunoscute legal: care trebuie să fie mai mici de 18 ani sau să prezinte un handicap, neavînd posibilitatea de a se întreţine de unul singur.
• Ascendenţi direcţi ai cetăţeanului UE, fie a partenerului sau a partenerei cuplului recunoscut legal, care depinde economic de acesta: sau se află în grija lor sau au împlinit vîrsta de 65 de ani şi mai mult sau efectiv în cazul în care există motive justificate pentru autorizarea rezidenţei pe teritoriul ţării.
• Minorii sau cei fără capacitate de exerciţiu reprezentaţi legat de către individul care cere reîntregirea familiei.

Pentru a finisa acţiunea de reîntregire a familiei sunt necesare următoarele cerinţe:

• Prezenţa personală a celui care solicită reîntregirea familiei
• Cererea de viză întocmită şi semnată. Pentru copii care nu au atins vîrsta majoratului, în calitate de semnatar poate fi tata, mama sau tutorele, avînd la ei copia buletinului de identitate sau paşaportul.
• Fotografii de tip paşaport
• Paşaportul
• Permisul de rezidenţă (românesc sau moldovenesc) în cazul în care cetăţeanul este rezident al uneia dintre aceste două ţări.
• Copia permisului sau a autorizaţiei de rezidenţă în ţara în care se află individul
• Copia autorizaţiei de rezidenţă pentru regruparea familială în favoarea rudei, eliberată în ţara unde se află solicitantul.
• Acte care vin să demonstreze legătura de familie, rudenia.
• Certificat medical prin care se atestă că persoana în cauză nu suferă de boli care ar putea fi transmise sau care ar fi periculoase pentru societate.
Cazier judiciar sau un alt act echivalent eliberat de autorităţile ţării sau a statelor în care a fost rezident ultimii 5 ani.
• În cazul ascendenţilor (persoanelor în vîrstă), solicitantul de viză trebuie să demonstreze prin acte corespunzătoare faptul că depinde din punct de vedere economic de individul care a solicitat reîntregirea familiei în ţara în care se află.
• În cazul în care cel care solicită viza nu a atins vîrsta majoratului, este necesar acordul pentru reîntregirea familială al ambilor părinţi ce deţin autoritatea parentală. Un asemenea document poate fi făcut la notar sau chiar şi la Consulat.

În acest sens, compania noastră vine să vă ofere informaţia necesară în dependenţă de situaţia în care vă aflaţi şi în dependenţă de ţara în care alegeţi să staţi. Datorită profesioniştilor din echipă, vom reuşit împreună să soluționăm întrebările în timp util. În cazul în care sunt necesare implicaţii juridice, compania dispune de jurişti calificaţi care vă vor putea ajuta și vă vor oferi răspunsuri la întrebărie apărute pe parcurs. Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru a cere un ajutor, împreună vom reuşi să pregătim actele necesare pentru a vă reîntregi familia. Știm foarte bine că fiecare clipă contează!