Acte necesare

Actele care confirmă identitatea şi cetăţenia potenţialului participant în cadrul Programului de Stat şi a membrilor familiei acestuia:
- paşaportul internaţional
- buletinul de identitate
- certificatul de naştere
- permisul de şedere (pentru cetăţenii străini)

Actele care atestă schimbarea numelui, prenumelui, patronimicului potenţialului participant în cadrul Programului de Stat şi a membrilor familiei acestuia:
- certificatul de căsătorie (divorţ)
- extrasul de arhivă din actul de căsătorie în cazul schimbării numelor după divorţ
- certificatul de schimbare a numelui, prenumelui, patronimicului
- actele de studii ale potenţialului participant în cadrul Programului de Stat
- carnetul de muncă al potenţialului participant în cadrul Programului de Stat
- carnetul militar al potenţialului participant în cadrul Programului de Stat
- 2 fotografii ale aplicantului, alb-negru sau color, mat, 35x45 mm

Documentele şi ştampilele aplicate pe acestea, întocmite într-o limbă străină, se prezintă împreună cu traducerea în limba rusă. Exactitatea traducerii şi autenticitatea semnăturii traducătorului trebuie sa fie certificate notarial.