Dobîndirea Cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Informarea cu privire la stadiul dosarului

Cetăţenii străini care locuiesc peste hotare, dar s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova sau ai căror părinţi și bunei s-au născut pe acest teritoriu până în 28 iunie 1940 au dreptul să-și dobîndească prin recunoaştere cetăţenia Republicii Moldova. De asemenea, şi stranierii ale căror rude de gradul întâi, precum şi urmaşii lor, au fost refugiaţi sau deportaţi de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, la fel, au dreptul să dobândeascî prin recunoaştere cetăţenia moldovenească.

Pentru această procedură sunt necesare următoarele documente:

• Cerere-chestionar în două exemplare
• Autobiografia
• Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei
• Bonul de plată a taxei de stat în mărime de 36 lei
• Patru fotografii de marimea 4,5 x 3,5 (cm)
• Adeverinţa de la locul de muncă sau de studii.
• Adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova

Principalul scop al companiei noastre este de a-i oferi clientului cele mai calitative servicii şi de a-i asigura desfășurarea normală a procesului de dobândire a cetățeniei moldovenești prin recunoaștere. Obiectivul nostru este atât de a-i oferi consultaţie în perfectarea corectă a întregului pachet de acte, cât şi de a monitoriza etapele de obţinere a Cetăţeniei Republicii Moldova. Încredințați-vă actele profesioniștilor!