Cazier judiciar român

Cazier judiciar românesc

Obţinerea cazierului judiciar pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate este o necesitate. Într-un asemenea caz, solicitantul trebuie să cunoască că doar titularii pot beneficia de un cazier judiciar. Aceștia pot să obțină cazierul prin completarea cererii corespunzătoare, indicând motivul pentru care cere să i se ofere actul propriu zis, prezentînd un alt document de identitate şi certificat de stare civilă, cum ar fi cel de naştere, de căsătorie, în original, avînd şi copii simple. Această cerere care trebuie completată conform rigorilor, va fi depusă la Secţia consulară. Ulterior, aceasta le va transmite autorităţilor competente din România actul spre a fi examinat timp de 30 de zile.

Procedura este întocmită de organele responsabile din România, însă în cazul în care solicitantul are nevoie să primească actele necesare într-un termen mult mai scurt, acesta nu are decât să solicite eliberarea cazierului prin intermediul unui mandatar din România, care urmează să se adreseze direct instanţelor cuvenite.

Mandatarul este obligat să aibă la sine procura autentificată de ambasadă sau de consulatul României din ţara în care locuieşte cel ce solicită actul. În cazul în care autentificarea nu a fost făcută de ambasadă, aceasta poate fi făcută la un notar local, legalizată şi supra-legalizată de autorităţile statului cu pricină. Această procedură se întocmeşte fără a încălca legislaţia statului şi a convenţiilor internaţionale aplicate.

Notă: Cazierul judiciar românesc are un termen de valabilitate care durează jumătate de an sau o perioadă de 6 luni. După ce acest termen expiră, persoana nu se mai poate folosi de cazier, fiind obligată să ceară executarea unui nou act.

În această ordine de idei, compania noastră vă propune servicii profesioniste în soluționarea oricărei probleme. În cazul în care aveţi nevoie de cazier judiciar românesc şi nu cunoaşteţi toate nuanţele, membrii echipei vă vor oferi detaliile necesare. De asemenea, clientul poate întocmi o procură pe numele juriştilor din companie ca aceştia, ulterior, să plece în România pentru a soluționa problemele şi pentru a aduce un răspuns cât mai curînd. La fel, apelând la ajutorul echipei noastre, vă este garantată siguranţa datelor personale pe care le oferiţi, compania fiind loială fiecărui client în parte.