Clarificarea Cetăţeniei Române

Clarificarea Cetăţeniei Române

Persoanele care au redobîndit cetăţenia română până în anul 2002 şi nu au primit nici un răspuns sau au pierdut actele fie nu au obţinut la timp adeverinţe care dovedesc statutul de cetăţean român, o pot obţine prin metoda ''clarificării cetăţeniei române''. Clarificarea se mai solicită pentru toţi cetăţenii români care au acte româneşti de identitate (paşaport, buletin de identitate sau carte de identitate) expirate de foarte mult timp, care nu au acte de identitate româneşti, sau care intenţionează să solicite redobândirea cetăţeniei române.
Clarificarea statutului de cetăţean poate fi solicitată la Consulat sau la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte din municipiul Bucureşti.
În urma îndeplinirii procedurii de clarificare a cetăţeniei, persoanelor respective li se vor elibera dovezi de cetăţenie româna, în conditiile Legii cetăţeniei române nr.21/1991 republicate. Cererile de clarificare a cetăţeniei pot fi trimise prin corespondenţă.
În caz că o persoană majoră a fost minor atunci când unul din părinți și-a redobândit cetățenia română atunci își poate dovedi statutul de cetățean român în baza clarificării cetățeniei romăne. Acest document permite obținerea ulterioară a actelor de stare civilă și a pașaportului românesc sau a buletinului românesc.
Acte necesare:
a. cerere pentru clarificarea cetăţeniei române completatã si semnată;
b. copia unui document de identitate valabil (carte de identitate, buletin de identitate, paşaport);
c. copia oricărui act sau document care poate ajuta la clarificarea statutului solicitantului (ultimul paşaport românesc sau ultima carte de identitate româneasca, certificat de naştere românesc etc);
d. taxa consulară
e. procură
Dacă sunteţi stabilit în străinătate, dar sunteţi născut/ă în România sau ascendenţii dvs. s-au născut în ţara noastră, însă nu mai deţineţi documente privind situaţia cetăţeniei române şi doriţi să vă clarificaţi situaţia, este necesar să solicitaţi secţiei consulare sprijinul în clarificarea statutului juridic în raport cu statul român.
Echipa Emigrare.md vă poate oferi asistență pentru obţinerea certificatului care dovedeşte statutul de cetăţean român. Datorită acestui document care confirmă cetăţenia, vă puteți perfecta actele de stare civilă române, buletinul şi paşaportul român.
Notă:
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță - doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.