Stadiul soluţionării dosarului

Informarea cu privire la stadiul dosarului

Procesul de redobândire a cetățeniei române poate dura de la 1,2 la 2 ani de așteptare a unui răspuns din partea Autorității Naționale pentru Cetățenie. Din momentul depunerii dosarului, aveți posibilitatea și chiar necesitatea de a obține informație veridică, concretă și sigură referitor la dosar, numărul de comisii trecute sau apariția unor eventuale complicații (des intâlnite completări de dosar).

Informația referitor la situația dosarului, etapa și numărul acestuia poate fi furnizată, în mod expres, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ce durează 2-4 luni, personal fiind nevoie de a vă deplasa în Româna la sediul ANC.

Însă prin intermediul companiei noastre această problemă poate fi hotărâtă în cel mai comod fel pentru tine. În acest scop, poate fi efectuată perfectarea unei împuterniciri pe numele avocatului nostru, care îți poate furniza informația necesară într-o perioadă de doar 3-5 zile lucrătoare, pentru că timpul contează!

Pachetul de acte necesar:

• Procura
• Copia buletinului
• Copia certificatului de naștere