Apostilarea actelor de studii

Procesul de apostilare a documentelor de studii

Apostilarea actelor de studii este una dintre cele mai frecvente cereri. Datorită dezvoltării științifice și tehnologice constante, numărul acestor solicitări crește rapid. De obicei, actele de studii sunt utilizate în străinătate din unul dintre următoarele motive:

 • Obținerea educației sau calificare avansată;

 • Obtinerea unui loc de muncă;

 • Migrația;

De asemenea, prin furnizarea unei diplome, puteți solicita o viză de imigrant cu calificare specială sau viză de student.

apostila documentelor de invatamantExistă o listă destul de extinsă de acte de studii. Aceasta include o varietate de certificate, cum ar fi participarea și performanța academică. De asemenea, sunt incluse și extrasele din foaia matricolă și de examinare, care sunt atașate la diplomă sub forma unei anexe. Cele mai relevante în contextul nostru sunt, desigur, diplomele.

Înainte de a explora subiectul, să definim semnificația termenului – diplomă.

O diplomă este un document oficial care atestă absolvirea unei instituții de învățământ și atribuirea unei calificări respective. Acesta poate fi un act privind finalizarea unei instituții de învățământ elementare, secundare sau superioare sau, de exemplu, un document privind acordarea unei diplome academice, titlu academic.

Cu toate acestea, în conformitate cu Convenția cu privire la Apostila, nu fiecare diplomă este un document oficial. Oficialitatea unui document este stabilită de autoritatea competentă a statului de origine. Există 2 criterii principale prin care se stabilește oficialitatea documentului.

Diplomei i se atribuie statutul de document public:

 • pe baza statutului instituției de învățământ;

 • dacă diploma este acreditată de autoritățile educaționale de stat competente;

Important! În statele în care actul de studii este considerat privat, acesta trebuie certificat înainte de aplicarea apostilei.

Este de preferat de menținut diplomele în forma lor originală, fără niciun impact fizic asupra acestora. Pentru a putea efectua orice operațiune cu acestea, de regulă, se folosesc copii. Pentru a fi apostilate, aceste copii trebuie notariate. Metodele de efectuare a astfel de copii depind de legile fiecărui stat. În unele state, nu copiile diplomelor în sine sunt apostilate, ci certificatele care certifică copiile diplomelor.

Pentru a înțelege mai bine acest lucru, să definim documentele care pot fi apostilate.

Apostila poate fi eliberată pentru următoarele documente:

 • Originalul documentului oficial;

 • Copia legalizată a unui document oficial;

 • Certificatul emis de un notar sau de o altă persoană sau autoritate competentă care confirmă faptul că copia documentului este autentică;

Este important de reținut că validitatea apostiliei este destul de limitată. La fel ca în cazul oricărui document oficial, apostila confirmă doar originea și autenticitatea acestui document. Cu alte cuvinte, apostila diplomei în sine atestă autenticitatea semnăturii funcționarului sau a sigiliului instituției de învățământ de pe acest document.

În cazul unei certificări eliberate pentru un act de studii, apostila confirmă originea acestei certificări și nu diploma în sine.

Important! Apostila nu justifică și nu acordă nicio greutate conținutului diplomei, ci doar confirmă autenticitatea acesteia.

Astfel, este posibil și convenabil de apostilat certificarea care confirmă autenticitatea documentului și nu documentul în sine. Influența limitată a apostilei permite acest fapt dacă această certificare îndeplinește toate principiile Convenției cu privire la Apostilă.

Acest efect limitativ al apostilei a devenit o lacună pentru numeroase „fabrici de diplome” care beneficiază de apostilarea certificărilor documentelor falsificate.

Să aruncăm o privire la ce este o „fabrică de diplome” și cum aceasta poate fi recunoscută.

Termenul „Fabrica de diplome” este dificil de definit în mod specific. Cu toate acestea, există 2 explicații.

Pentru a înțelege și mai bine principiile acestei instituții, este important de luat în considerare următoarele clarificări:

 • Astfel de fabrici vând diplome, certificate, titluri academice și alte acte de studii;

 • Aceste documente nu au valoare, spre deosebire de cele emise de instituțiile de învățământ oficiale;

 • Tranzacțiile sunt de obicei efectuate prin intermediul site-urilor web și nu în cadrul unei instituții de învățământ reale;

 • De regulă, astfel de instituții nu sunt acreditate;

 • Folosesc adesea nume și denumiri apropiate de cele oficiale;

Important! Diplomele eliberate de instituțiile de învățământ private sau cele care nu sunt recunoscute de stat nu pot fi apostilate.

Documentele falsificate au devenit un motiv de îngrijorare pentru multe state. Folosirea apostilei pentru a da legitimitate documentelor falsificate, precum și alte moduri ilegale de utilizare a acesteia, a solicitat comisiei speciale să ia unele măsuri. Astfel s-a menționat că astfel de cazuri pot fi trimise spre investigare autorităților competente ale statului, cu un eventual ulterior proces penal.

Important! Dacă există suspiciune de fraudă, atunci cu permisiunea sau la cererea legislației naționale, autoritatea competentă poate refuza emiterea unei apostile.

Centrul nostru juridic se va asigura că procesul de apostilare a actelor dvs. de studii să fie cât mai eficient posibil și în conformitate cu toate normele și legile corespunzătoare.

icon-viber icon-whatsapp icon-phone icon-mail
close popup